-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2022-0725
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-40674, CVE-2022-45403, CVE-2022-45404,
         CVE-2022-45405, CVE-2022-45406, CVE-2022-45407,
         CVE-2022-45408, CVE-2022-45409, CVE-2022-45410,
         CVE-2022-45411, CVE-2022-45412, CVE-2022-45413,
         CVE-2022-45415, CVE-2022-45416, CVE-2022-45417,
         CVE-2022-45418, CVE-2022-45419, CVE-2022-45420,
         CVE-2022-45421
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20221116
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 107
         < 102.5
         < 102.5
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en
  Thunderbird. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Spoofing
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Firefox 107:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-47/

  Firefox ESR 102.5:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-48/

  Thunderbird 102.5:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-49/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3SqMxypWqw/ZiuAAQpNvAwAqBWYi7Wwav1RqZZpJeH5cGXjkxsiz3w0
4v8q7oBJg3ao6rcQU7qBqzEK4jheuguozkY+Cg/Z47wul/FD+cUy4VUFWcLg5Fye
Fg+tkGfreGyg8LZ7G5RtNWSBYneIJLWHmkwqczs7xrjBOVsAkmMT+gDiZ+8s8rOi
VHizFKg7KxZA4Tr3VLoKXimi7JX+WGITymmAklmbs0pepwRbgmuB5QzsEJz3ViUS
xVYTvdEGiXDLugjfZHjn+YQpTEBWn7xwm30uNti6gpnZJmhOArzedBuLatkj988s
g0dbw2U6kgZKoPGO7Q32+A/AYrBb2ankgVCyQZ6FtVFTdFECZJZb0dCOgCSsEs+C
aFsJYQZzy6yGqfW+JY64XBdOkbSz9ealsTbNgqm1dRx1GUtGAzRtv3wGSY+Ht2gm
UtUXlpWg6LSFQ68ByaDW3QhPCwjF0oKWMbeKttL7xA/+sbhw7tPkSzemfSqhuuUP
t81Y8y6TQYULbr2V8HzY39UDV2vACAr0
=fZOR
-----END PGP SIGNATURE-----