-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Node.js
Advisory ID   : NCSC-2022-0726
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-43548
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20221116
Toepassing   : Node.js
Versie(s)    : v14.x
         v16.x
         v18.x
         v19.x
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in nodejs. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te
  voeren. Dit wordt veroorzaakt door de inspect-parameter en het
  toestaan van foutieve octale IP-adressen, wat leidt tot DNS
  rebinding.

Mogelijke oplossingen
  Node.js heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in versies v14.x, v16.x, v18.x en v19.x. Voor meer informatie, zie:

  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability
   /november-2022-security-releases
   /#dns-rebinding-in-inspect-via-invalid-octal-ip-address-medium-cv
   e-2022-43548

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3SqQRypWqw/ZiuAAQpV0Av+LL4gGg+GUzVsjHftyIheshLm/fARWWId
x2a9dU60ABu1809uKAmVDXe+ps5MvuOTk6PkKniicXxmY+pRdPx8XPb9o+a9MRxn
e1b+CUkIr6yv+rPHv1iVS42quxaNUR5dqXU8FwVwVEAtqy/gULR03j2/daDcH+AD
j/+XyOfydUVeH0plXyVoRBj6kSDshAPD3Am3qIlK4d1H1JglSBpmqQCFEVgO76cb
UWqp74SHYynvwjdUJJHzG136+S0olhNDTKapR1C8u6v6aJ4qB4gdZ9TFAekYMDyY
oKnMmNUREv+oRcGafSj5iq+eGrRtIY7y8Qd3cZ8qLBDfpkdW9eo1ygK6M52uhT4v
OA2+N0/Qy0KHE9j37BRFWhfPMBuyc51Y4BuRQ8CF1MflsMQ6/ES7xNf4AO3FolqZ
NYziz/BU/kb/BgUcAvwipGV/Bh4k9PAa5BEtXgmXYmzletCapqmRoPv/9jIo934b
XZXLqZwyT3d5/OAZYhD/+zVnxIeZXJEZ
=GTYy
-----END PGP SIGNATURE-----