Kwetsbaarheden verholpen in producten van F5

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 17-11-2022 NCSC-2022-0730  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0730 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in producten van F5. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41622 stelt een kwaadwillende op afstand in staat een cross-site request forgery aanval uit te voeren. Een kwaadwillende kan met deze kwetsbaarheid een gebruiker met verhoogde rechten er toe bewegen kritieke acties uit te voeren. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41800 stelt een kwaadwillende op afstand in staat een beveiligingsmaatregel te omzeilen door misbruik van een iControl endpoint.

Rapid7 heeft een blogpost geschreven waarin zij meer informatie over de kwetsbaarheden verschaffen. In deze blogpost wordt ook verwezen naar exploit-code op GitHub. Voor meer informatie, zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

F5 BIG-IP
F5 BIG-IQ Centralized Management
F5 iControl Service Manager

Oplossingen

Oplossingen

F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-41622, CVE-2022-41800

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 17-11-2022 NCSC-2022-0730  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0730 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Beveiligingsbedrijf Rapid7 heeft een blogpost geschreven waarin zij meer details geven over de kwetsbaarheden waaronder exploit-code op GitHub. Dit beveiligingsadvies is geüpdatet met deze informatie, de inschaling van dit beveiligingsadvies blijft MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.00 17-11-2022 NCSC-2022-0730  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0730 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.