-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bitbucket Server en Data
         Center
Advisory ID   : NCSC-2022-0732
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-43781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20221117
Toepassing   : Atlassian Bitbucket
Versie(s)    : 7.0 - 7.5
         7.6.0 - 7.6.18
         7.7 - 7.16
         7.17.0 - 7.17.11
         7.18 - 7.20
         7.21.0 - 7.21.5
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Bitbucket Server en Data
  Center. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat
  willekeurige code uit te voeren door environment variabelen te
  manipuleren binnen de applicatie. Hiervoor dient de kwaadwillende
  diens gebruikersnaam te kunnen aanpassen.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates gepubliceerd om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Alle versies tussen 7.0 en 7.21 zijn kwetsbaar, maar ook
  versies tussen 8.0 en 8.4 bij in het geval dat mesh.enabled=false is
  ingesteld in bitbucket.properties. Voor meer informatie, zie:

  https://confluence.atlassian.com/bitbucketserver
   /bitbucket-server-and-data-center-security-advisory-2022-11-16-11
   80141667.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3YBmhypWqw/ZiuAAQokFgv/XjKS4I+vezjjR1dsn7BmeH0O0s4WgxRn
glFoQ44rj38++Ugmg8zDZnCJg9G+zK+WeSf+3+SPZxPvYIrE7D8aM41UTsrbsztd
4vaC1msdDCnZTBhHRTijFcpzPBbJI58Zg2KzGIC7TLSNrVavmYCs426gAEXNrvux
bDq0jAhk7XppcOgwMS88S1TCOXHyDlk3oYuMM6aUQ/d80s0epgE9t8Mv73P5f23a
LsX7jeZy1GyG8kjEp5pPMAxRjs3K0KIuRcFO2JdI35sH0hkKlBhx4izrVF13B32U
+nBsnLrV6Q6zUc717Amq0ETGBc2KRTY5FDVm1xQRwJfv8KnYVxhrqzJKDzSvKScE
UN62nkug7PElI0VU3xEvvNzuhw61kVvUoTdMg6EqDU2MQItK3uP/RiRJ5WRQB2tW
rVHncCaTPQ5tLX2ub0Rwy/2R1n1wZVAsCt/swWnJM6wF0OEaV4Q1qlBYQEcfbhZX
sjOSXQaOCQ7PVRPnlydY+KpeyYNAUtUf
=pDdm
-----END PGP SIGNATURE-----