-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bitbucket Server en Data
         Center
Advisory ID   : NCSC-2022-0732
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-43781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230317
Toepassing   : Atlassian Bitbucket
Versie(s)    : 7.0 - 7.5
         7.6.0 - 7.6.18
         7.7 - 7.16
         7.17.0 - 7.17.11
         7.18 - 7.20
         7.21.0 - 7.21.5
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code (PoC) en een Metasploit
  module vrijgegeven, waarmee de kwetsbaarheid kan worden aangetoond.
  De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt verder niet en
  blijft onverkort MEDIUM/HIGH

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Bitbucket Server en Data
  Center. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat
  willekeurige code uit te voeren door environment variabelen te
  manipuleren binnen de applicatie. Hiervoor dient de kwaadwillende
  diens gebruikersnaam te kunnen aanpassen.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates gepubliceerd om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Alle versies tussen 7.0 en 7.21 zijn kwetsbaar, maar ook
  versies tussen 8.0 en 8.4 bij in het geval dat mesh.enabled=false is
  ingesteld in bitbucket.properties. Voor meer informatie, zie:

  https://confluence.atlassian.com/bitbucketserver
   /bitbucket-server-and-data-center-security-advisory-2022-11-16-11
   80141667.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBQq6/4Vd0fJc7lbAQoIVQv9HGVkxTdnjgzsh/Utxtv1TDyFqPyHcz5j
K9u34zsnpoLDQzsqRtONYXZfGyF52vpbwfe9+msiuJ5S7Tg/LyF2UUgdD7GACcvE
fgZVb5TexkmZbfck6/fiIoITjX2kUYXuprfIIl78XmnEqB/FmJwF9SQoDcP6kkdk
b1a2h9MJOvdoG8PLTkvFOpuW+fwAaUxQPf/ZERepp0yzYB8MGYFK+B+82SPyGWMA
AeFLFvQiZBd3Fs6pMYCW7aaVUXpEoRUV4uVPOeQxxYSc1lErOiMBGeiiLTDXtcQO
pJQLdVYkKfo2pxnMdvGITXI5eR4KLXEj0+cUTbT8yUZChFdTRmY6GQgrFNy/uEiu
1c6+DYxC/dnKfgg9c+wbkixrRKpUDkTjYCO4UtZ858rstAuWvzIMjMfXilRkGFGM
73hWqrfsOMQRaPM6aA9ZpFVxn7j3Ov7DVXITYfHtCE2p/IDLNz80yC6i3sYf0nu1
Iw671D/Lf75eg+fBEhCxHp2oQ/HrxwK3
=gGpr
-----END PGP SIGNATURE-----