-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Crowd
Advisory ID   : NCSC-2022-0733
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-43782
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20221117
Toepassing   : Atlassian Crowd
Versie(s)    : 3.x.x
         4.x.x < 4.4.4
         5.x.x < 5.0.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Crowd. Deze
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om door een
  configuratiefout zichzelf te authenticeren en hierdoor te
  interacteren met de usermanagement REST API. Hierbij dient het IP
  van de aanvaller op de allowlist te staan, wat niet standaard het
  geval is.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://jira.atlassian.com/browse/CWD-5888

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3YBqBypWqw/ZiuAAQowMAwAjw9+07A9HqSPr0XtLUHKZdU1pApUG4Fh
yb8nwG4vltQZexNMTY6sQ6U3VSKMlIcOGER8iSlkKxgsFiDUl1v2G1qZC3XUZC4k
2A+sDQVBnNh3Fx1hVv7lWDCamFfJTsDAekfX4zrMhFC6PrwDohfwEeRV+68a366i
kZHoirkZ+4dxMuQqS6YGEzxMOTS3IrbX2SMTDsH0Ae1IDcdUUBnlpHW1xOKM1R5+
ij03fNR3VB1ve4o9DiHn2v4HW++biBnRUvEYgbh6BJkD+n3/96yvotqPuTOMRRsp
D3A3IrX2tRDmjwZpQeLkFTT8HOylcSiIqn+GIzulu4rSdL9iMGVYolp1G87nJO9Q
fGupQTnurrMoJDKV0I8bU4w4y7SbpGA/BxR2uHvfR806LrKClYnuCITFampy68kg
idgsKuuvXNT8/Gk3dNPTMztjnTyt9BcN6YdP5TK8S4W2n2KvLKG69I0JLwNNc0YS
9Gq+imio21SaZqIpu8K3HSfy55R6305g
=gihl
-----END PGP SIGNATURE-----