-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Crowd
Advisory ID   : NCSC-2022-0733
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-43782
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20221121
Toepassing   : Atlassian Crowd
Versie(s)    : 3.x.x
         4.x.x < 4.4.4
         5.x.x < 5.0.3
Platform(s)   :

Update
  Atlassian heeft aanvullende informatie en mitigerende maatregelen
  gepubliceerd. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Crowd. Deze
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om door een
  configuratiefout zichzelf te authenticeren en hierdoor te
  interacteren met de usermanagement REST API. Hierbij dient het IP
  van de aanvaller op de allowlist te staan, wat niet standaard het
  geval is.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie en mitigerende maatregelen, zie:

  https://confluence.atlassian.com/crowd
   /crowd-security-advisory-november-2022-1168866129.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3tHvhypWqw/ZiuAAQpv5wv8CzT6nmtiVlHqCqkHMy9FRk+l7+aRGi+1
LKLGsHEhvyF8LfxyRc8K7orNwVvgCcBDuNPQDZeW2rsUKRAfBjzZy0BHPyEMAU+t
48WaasyP/mLrmKjnNqsIXpHXXWKCNpUciBKl+pg33cqv1Xu9xvJ8Qt78L9twMUG8
+uiM5vBjqZpakCHRemyeTK+Ti1o/IyHqUdxDIcXBFegCbhLYp5TImwOknR47RKCW
kb+P9x7gBjGcyjevwNHPnbZr4UtitqsMJNBXuDGCMkXw1gPwygeZoxaBNDVN3nbW
r/XFpbLS2SPjwL/eYjk3Jqmr+vpYtxWAOz/GQ3WRf4B5F1FIdn36A5lZvt/s3zdE
EgY+e8agA+OIM9MF/W+Sj3Vyw4rPvau9EY8vs2vpZMoa+GOCPWrdx+flclsu5PcG
nYJmyGk1d27seWRLWZHson3AG2n1PnwgeiaSD66Z8PkVgDewufWMx5naCh2SVua9
oKwbqcmOse+zqZkyjmyL+LRRhPKrCuIM
=hDEw
-----END PGP SIGNATURE-----