-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in XWiki
Advisory ID   : NCSC-2022-0735
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-41927, CVE-2022-41928, CVE-2022-41929,
         CVE-2022-41930, CVE-2022-41931, CVE-2022-41932,
         CVE-2022-41933, CVE-2022-41934, CVE-2022-41935,
         CVE-2022-41936, CVE-2022-41937
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20221124
Toepassing   : XWiki
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Er zijn meerdere CVE-kenmerken toegekend aan kwetsbaarheden binnen
  XWiki. Deze kwetsbaarheden hebben de kenmerken CVE-2022-41927 t/m
  CVE-2022-41935. De inschaling blijft met deze extra toegevoegde
  CVE-kenmerken op Medium/High.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in XWiki. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  XWiki heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Voor
  meer informatie, zie:

  https://github.com/xwiki/xwiki-platform/security/advisories

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerken CVE-2022-41933, CVE-2022-41934,
  CVE-2022-41935 en CVE-2022-41937 zijn ook workarounds beschikbaar.
  Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/xwiki/xwiki-platform/security/advisories
   /GHSA-q2hm-2h45-v5g3
  https://github.com/xwiki/xwiki-platform/security/advisories
   /GHSA-6w8h-26xx-cf8q
  https://github.com/xwiki/xwiki-platform/security/advisories
   /GHSA-p2x4-6ghr-6vmq
  https://github.com/xwiki/xwiki-platform/security/advisories
   /GHSA-q6jp-gcww-8v2j

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY388jBypWqw/ZiuAAQqK7AwAsaMtwc5K/8206ttz/p/QXttzcm5XgMAA
vk3SZ1y7qhQoYY+hFIJu4QYr1d6iJbf0dtICDA6KCsEalMgq1hXNDSYFmRuI2cEg
g9chySoTrDbW+4PlDM07eQKPxSoifULpK7HJsVLAtqWxhHoYf8pm7n5xmYGqQXbW
t73rpVIWxjrIOxVPgHe8zWvhKmqo3hsT4p1Yy6LMaf5Xo/M7W7BsafzeexG8Xzks
ydXYAJ+oppYdjzU8fOz2Aeg3bmQIY4cHTKDipboXS3il/E1JJlO4/GeAMZX1RvAF
20ZMI3cx1NSbvY1G9cXJ4PYGoZIk4V5TowhVWB1DDRlEc2h1I2J7BJZS6MtZbtDD
okREEBheAkGA4Y9nx3/UnMOTGjLff78VokU/vP6ifq6cNpapCbGMan3ipvLMB1tg
CRJRokmnVUSv1aOPCLKXLNOvp3fGQAeQIuuqkSAfWXXovsz68BrtkGeAng3Qif/6
TDbrFJIazWypPwGRAkopuNbh0BBR5cgQ
=Nxq4
-----END PGP SIGNATURE-----