-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in HPE OfficeConnect switches
Advisory ID   : NCSC-2022-0736
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-37932
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20221122
Toepassing   : HPE OfficeConnect 1820, 1850 en 1920S
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  HP Enterprise heeft een kwetsbaarheid verholpen in diverse
  OfficeConnect switches. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in
  staat om authenticatie te omzeilen.

  De kwaadwillende kan de verworven toegang tot de switch gebruiken om
  code uit te voeren op het onderliggende systeem met de rechten van
  de root-gebruiker.

  Omdat het switches betreft dient de kwaadwillende zich in een lokaal
  netwerk te bevinden dat verbonden is met de switch.

Mogelijke oplossingen
  HP Enterprise heeft firmware-updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://support.hpe.com/hpesc/public
   /docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbnw04383en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3yXpxypWqw/ZiuAAQoPvgv8DcVVfRGuKWTtLXmLahj2BdGOrstHtgFn
kmSbbtk7s/Cq+eerYfOc7dU4IxQjLOwtXMcyhZd46nFVPQaZvKpKnlHz9fQslnPq
6jdS7mIugLoNnkyb8HxQsN3/EAMJTQ0KFYU+YeqD3CxOsDjNtlXYPT44r4S/knMt
+QuhJOguUsj26fQZqYubGPbGPAOMhpGgjIjLC6Upds9CdkvLclgszi9oGax14cFB
iGkdetFtHt2bF000k5VVJw6COq0UnFbaDBUUbks9FG8/T7VZNcP57YdViA5UOzfs
rXEzPfbDIAybjiQsci9+AEXfnnetWIFbumZOsv8oEuXXqq+ZYWF5QBdY74BeHW6x
dwT3Pgk7/UlzdDxhYktJ4IOFXNFoy2SKTNWKC4aX+lx+Iyvc3GUwB7R0nUQPPS/4
Jjrlj3FPwW8Fo9tGoL0FOJBCxUthAqLoO0o31gOHX5xuCtjkdPzWk0ZzfNA2Qas7
t1dXjNwBCXhZIUDJZUJ+Bnq+Kr4wWLwL
=W/B+
-----END PGP SIGNATURE-----