-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat OpenShift
Advisory ID   : NCSC-2022-0737
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-1996
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20221123
Toepassing   : Red Hat OpenShift
Versie(s)    : < 4.9.7
         < 4.10.5
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in het go-restful component van
  Red Hat OpenShift. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om authenticatie op een specifiek endpoint te
  omzeilen. Hiertoe dient de kwaadwillende het AllowedDomains
  Cross-Origin Resource Sharing (CORS) filter te misleiden.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in OpenShift. Voor meer informatie, zie:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:6351
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:8609

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBY34NNBypWqw/ZiuAAQradAv+ND4c09BQBZ/nCn+J6+sn873dFpEur1yN
/CxXm9kZtrZ1MhYzREV5k4Owmxfh7poGVqozQUUez+5cgojrss+XcWAjDxj9ESYA
HU6khsc8w0oYNyY7dQBLPbh9yZAe1M1d1Ka3o97btL5OrAvWdfrCkBDaaTW4jEVZ
ja2MCcNS6OpQN99QEd+28z7YG1FGNUagfVs4J/6TbbToQydk7VYxmppukX6CsjI4
iEFgcadOTiHKseYQgtMB9BLiTDA7qaWvkA/tGKu6HdymxU4yFY2gEJ2hnS6HI9Tg
ZzBmgXPDUaTpINQSV9PHmVaPRMp292XFzoM5Ac8GTxuRqZXB5D+i8iOuWnsr3qhj
j6u+M+GhStDvlviNFeUBabzH8ChjYcMh/0bnwt+XrIcV2QzTyMqibmjh036HvIHz
uW28WZg9kva19X8UDRd6NDC55TQuCi+iBb3iVeSiG7if7tGiKX2LBIlMao+0DwdV
A3iwV77WmmQIbcE7iG21d8iSiBWA7Q10
=QpDB
-----END PGP SIGNATURE-----