-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SolarWinds producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0738
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-36960, CVE-2022-36962, CVE-2022-36964
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20221124
Toepassing   : SolarWinds Platform
         Orion Platform
         SolarWinds Network Performance Monitor
Versie(s)    : < 2022.3
         < 2020.2.6 HFS
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in meerdere SolarWinds-producten,
  waaronder Platform en Orion. De kwetsbaarheden stellen een
  geauthenticeerde kwaadwillende in staat willekeurige code uit te
  voeren onder rechten van de applicatie of om rechten te verhogen.

Mogelijke oplossingen
  SolarWinds heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:
  https://www.solarwinds.com/de/trust-center/security-advisories
   /cve-2022-36960
  https://www.solarwinds.com/de/trust-center/security-advisories
   /cve-2022-36962
  https://www.solarwinds.com/de/trust-center/security-advisories
   /cve-2022-36964

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY389xhypWqw/ZiuAAQqr1AwAk+/jxUk79c0wjENjzlBi43HfSNh+DuWu
d4fjbW00iyo2gfHxNeRVMVzJ1QMSD+n/qR4yb1T0Z9Y+9YaGGyAqlb5Ukrile1fG
qXTiPTqLuwvhO3bzlNr+QLkEORhZMGA0ucG9m2b8j4dcDEQxG+kl9gc1vbF90tra
VSd+EPF8pG52GmUl5KCUo+Pyc+oBQLALTv1qIJI1qRH8wk6zZnR1qmTj8ahjfmMJ
lO4/e3KTq/fPtY3SDRophrLXtwlw61JKfLft1I3ADumd2DP6EdeV65s+MKo1G+el
6lm+cz7EfnePcoharr1J12NMS0GdJLVgU5kQ0ENeLeH1EYn0PmaC0RJi4qqHQMZ5
tNmpFonXQCSobs01DZdnlPqLCEgqoWnukqDpzkg63pFwFg3mg0F/ZF1F0KyqCqfm
FlRntOd0Q/YCkfb8E4Q0DpRo0rksBEWl1/UBkLBVUOiV2rWMBpwGGWLv+cCRE3m8
ZWH+96u0I3dc+cVmg+dxvmF6P4yT77sA
=OQzR
-----END PGP SIGNATURE-----