-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mattermost Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0739
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-4044, CVE-2022-4045
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20221124
Toepassing   : Mattermost Server
Versie(s)    : < 7.1.4
         < 7.2.1
         < 7.3.1
         < 7.4.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Mattermost Server. De
  kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat een denial-of-service aanval uit te voeren door de server
  te laten crashen. Hiertoe dient de kwaadwillende meerdere
  geprepareerde verzoeken te versturen naar de server.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor
  meer informatie, zie:

  https://mattermost.com/security-updates/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3893RypWqw/ZiuAAQqE3wv/RKYpVHJfGcOZ73lNVNn82T7YuVQ4Jxqu
dc9SDrn5AF0qRpUbCdKp0/c39LL5lcMaQougqOr6Pau4b0UfsnbPcL343dIzi1kq
qGmho1/Pj6ZIGzQUQ3r37Hsl0iQNZ8SugFwsDo1HuKqSSrihuLPRFOz5bv383WvL
jXShFbeMS8mFwK1irVfHa0u+po5Hv8VJS2muDVK+ZgRYXvqELUL4n/76BMxpr5uS
tjgyWYs/iJFcAkdC1+e1ijhHMUCk/eHbqSgvZMER6xqqlBdvlCdaK6frZEU21kfM
dP+Ld34S5tJPdE9ZUjvbC9AClQlFyKb+6ir1ghQl8oS6oUvw2787yNBMp8rCF7TZ
j/l8KL7l/+its6VM8eq6kiNLmMfHJkhla2b3afxoRGROCGxU46W1YjVXcIXL2qgO
JIaHLqcUqo8axujgUzUg8NsUxzeJ2z1rw8nXts5WccyvF4V2avVN9y23xLptR4DE
XfS1LCLMvVPg1gbtbRdFj5SJc/X46CAn
=9E75
-----END PGP SIGNATURE-----