-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in ImageMagick
Advisory ID   : NCSC-2022-0740
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3574, CVE-2021-4219, CVE-2021-20224,
         CVE-2021-20241, CVE-2021-20243, CVE-2021-20244,
         CVE-2021-20245, CVE-2021-20246, CVE-2021-20309,
         CVE-2021-20312, CVE-2021-20313, CVE-2021-39212,
         CVE-2022-1114, CVE-2022-28463, CVE-2022-32545,
         CVE-2022-32546, CVE-2022-32547
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20221124
Toepassing   : ImageMagick
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in ImageMagick. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken. Hiertoe dient de kwaadwillende een
  speciaal geprepareerd bestand te laten verwerken door het
  slachtoffer. Gelet op het gebruik van ImageMagick is het mogelijk
  dat een webapplicatie vatbaar kan zijn voor de kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5736-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3942RypWqw/ZiuAAQpBswv9EO8QIJwYdW+LE93J25Mljrr9oNM5tCK3
dcONbxh546mMSo/OSKoZ1iPBrSMDS/RB92bbbFsGUbT3uvRTjTgzpBZ/LPpIdZxV
p3pOEzxNMo5gnnr5DfC//bvYmjC2Jz14ujUBvbb094x9NPO5HbdAW3fqjhtidRVf
fdiwSpFgqV+VpX0hzUkyKxetTsJel2In208upKqS9Ewzvri+Kc9SdPrXNRFO/02X
b/qW8+vYB/B2ivNelMwFiDMD5yPoUa92b2URE35aTBa0ZqKRrBjVY3zUFDViaWn6
496cVv2/jP5OHDdsT3daQK6VMbxsAQUCmUm0r4Y8SxM+niE9XVm/epdRghQDmvd3
PrMWc1N9QegmOFPbEJ7RwrDvrhXifgR+FSoUNBKRhEm4wGFmI7ju0OVAYCGN9YoM
Bbc8kHUL/Ee7OH6MsjkYJV68zzxiJA0p0u9Elb5rpdKlfGRJ8rCKRyYl5jgwZHl9
DesfBilXtnGPH5US9bDX/JrLBaOEojxO
=RJW7
-----END PGP SIGNATURE-----