-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Aruba AirWave Management
         Platform
Advisory ID   : NCSC-2022-0745
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-37916, CVE-2022-37917, CVE-2022-37918
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20221130
Toepassing   : Aruba Airwave Management Platform
Versie(s)    : < 8.2.15.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Aruba heeft kwetsbaarheden verholpen in het AirWave Management
  Platform. De kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde gebruiker,
  zonder beheerdersrechten, mogelijk in staat met verhoogde rechten
  administrative taken uit te voeren binnen de applicatie. Aruba geeft
  aan dat ten minste het inzien en aanpassen van netwerkconfiguratie
  mogelijk is.

  Om de kwetsbaarheden te kunnen misbruiken moet de kwaadwillende
  toegang hebben tot de management-interfaces (CLI of web) van het
  platform. Het is goed gebruik een dergelijke infrastructuur niet
  publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Aruba heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-019.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY4dEoBypWqw/ZiuAAQqVEAwAucZpS9HWC6jhpxiP899L+2sq4JQOSkN8
q+r8An+FKVHqHwo5Dl/uL8K0tQmO510orzdl1ubR1zfsRcR0iSftDAK1+69yo6wm
uak4BY0x/ltOORByD7B6282gCoeIOWgeqnRcIhdJKW/Ar/0tMcJNYt+RTAFkSmbJ
LkZixGLo8GLVXnbvAMukrQOnJ1jMdBnjDwga9Bw4Y79bw7xurIa2nVLmopkrSqN1
4tv5s0Fi4MzzGOi/joD2AsV7yydRzzJ9RVyCe9t/xH+6l4FFPgxlxrl62Ik3AsI4
Y6s7jP2vjMOrkOUArl0b0i6fyOAwavlCjrM1jszdS/35ZrucJ3a3EmG9k9C3wSQD
N5qOBrHqAr6RSb2Vymguo25wbGQct5Ux+AL19noDCokNq/Miot6j+D7KzlujA9XC
qh9JJzxtNIsADPG0vJasLlWyhanfO6Yi0SsP4zT+7CO/AmZYVJ0iKs4Em2SdHxgQ
5VomhnPpipVDusNPKs8dM44DbchTmFIa
=s29f
-----END PGP SIGNATURE-----