-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2022-0746
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-4174, CVE-2022-4175, CVE-2022-4176,
         CVE-2022-4177, CVE-2022-4178, CVE-2022-4179,
         CVE-2022-4180, CVE-2022-4181, CVE-2022-4182,
         CVE-2022-4183, CVE-2022-4184, CVE-2022-4185,
         CVE-2022-4186, CVE-2022-4187, CVE-2022-4188,
         CVE-2022-4189, CVE-2022-4190, CVE-2022-4191,
         CVE-2022-4192, CVE-2022-4193, CVE-2022-4194,
         CVE-2022-4195
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20221130
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 108.0.5359.71
Platform(s)   : Apple macOS
         Linux
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Google heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

  Zoals gebruikelijk heeft Google weinig inhoudelijke informatie
  vrijgegeven over de verholpen kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 108.0.5359.71/72. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2022/11
   /stable-channel-update-for-desktop_29.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY4dEshypWqw/ZiuAAQrhUgwAqWAFffvRhph59yJvaUDvK7jXbXw0EFTL
n1ksSM6p4kHHCZoHn1omYPNfft4PkmSsMOFcRItENGDX8z/KjvciRUGOo8q5DLww
6gNKL5eb2iVRUlUQfBFpCMJH8rC5f63GKvHtFzJlLvVQsDPUaSWNSho7NvN+uOwH
VxXFVfavve2DQ9Hziv1+gkRo/Yzm7WttPGq8SsRPPTYqfa3HGwJjo6l2J33c4BX7
PwtnVmBhz3RLSlrQn5Q3+FUrLkjsTptbsfocpDKrBEqzUpOxVTGAGSEulJIZIX0Q
0rQJg7QZ0ay8Y0ZAyGpoXnQpXD3zzKOBQlCo0up6jR+p+TTDsryqgJW6jW4kbo18
osQvMNb808Lf0z8GNO3YQ/Yl3d6irF9WZN4adhVs0MpWug8TQKW7Cc+4qxnEYRCt
Wc1197WRmCoD1Wbn+4Wj76L271Do3JYs3lUdFLyVN5Kqa4VpUzU4/8h/AWL6EWcZ
zjKIiPpf8M8hJamatCeuljW9ziCGH22V
=ejT3
-----END PGP SIGNATURE-----