Kwetsbaarheid verholpen in Cacti

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 16-01-2023 NCSC-2022-0759  
 
high
medium
Signed-PGP →  
16-01-2023
high
medium
NCSC-2022-0759 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cacti.
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat toegang tot systeemgegevens te verkrijgen en om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker.

Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan toegang krijgen tot het remote_agent.php bestand. Door de authenticatie van dit bestand te omzeilen kan de kwaadwillende verschillende functies aanroepen.

Voor deze kwetsbaarheid wordt de functie polldata misbruikt. Door middel van de paramater $poller_id aan te passen, kan de kwaadwillende malafide code injecteren. Het is wel een vereiste dat de kwaadwillende een valide host_id en local_data_id aanlevert, maar deze zijn middels bruteforce makkelijk te verkrijgen. Daarnaast moet er een "poller_item" met een "POLLER_ACTION_SCRIPT_PHP" actie aanwezig zijn, maar Cacti geeft aan dat in een productie omgeving de aanwezigheid hiervan veel voorkomend is.

Naast patches heeft Cacti ook een aantal mitigerende stappen beschreven voor verdere hardening.

Diverse organisaties die internet monitoren op malware, waaronder ShadowServer en Censys, melden actief misbruik waar te nemen. Kwaadwillenden misbruiken de kwetsbaarheid voor het plaatsen van bots en reverse-shells, waarmee verdere compromittatie van de kwetsbare systemen mogelijk wordt [Link]

De onderzoekers van SonarSource, die de kwetsbaarheid hebben ontdekt hebben een blogpost gepubliceerd met achtergrondinformatie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cacti

1.2.22

Oplossingen

Oplossingen

Cacti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in versie 1.2.23 en 1.3.0. Daarnaast heeft Cacti een aantal mitigerende stappen voor verdere hardening beschreven. Voor meer informatie, zie [Link]

De updates zijn te verkrijgen via onderstaande link [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-46169

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.01 16-01-2023 NCSC-2022-0759  
 
high
medium
Signed-PGP →  
16-01-2023
high
medium
NCSC-2022-0759 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Diverse organisaties die internet monitoren op malware, zoals ShadowServer en Censys melden dat de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt door kwaadwillenden. Implementaties van Cacti die vanaf publieke infrastructuren benaderbaar zijn lopen verhoogd risico misbruikt te gaan worden.

Het NCSC verhoogt daarom de inschaling van dit beveiligingsadvies naar HIGH/MEDIUM

  Versie 1.00 08-12-2022 NCSC-2022-0759  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
08-12-2022
medium
medium
NCSC-2022-0759 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.