Kwetsbaarheid verholpen in FortiOS SSL-VPN

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 09-05-2023 NCSC-2022-0763  
 
high
high
Signed-PGP →  
09-05-2023
high
high
NCSC-2022-0763 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Fortinet heeft een kwetsbaarheid verholpen in FortiOS SSL-VPN. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar de kwetsbare interface te worden verstuurd. Fortinet geeft aan op de hoogte te zijn van een incident waarbij de kwetsbaarheid is misbruikt.

De verwachting is dat de kwetsbaarheid in SSL-VPN in de toekomst vaker zal worden misbruikt. Ervaring uit het verleden leert dat kwetsbaarheden in VPN-interfaces een geliefd doelwit zijn van kwaadwillenden. Dit soort kwetsbaarheden dient vaak als initiële aanvalsvector om een netwerk binnen te dringen. Vervolgens baant de kwaadwillende zich een weg door het netwerk om bijvoorbeeld bedrijfsgevoelige informatie te bemachtigen of een ransomware-aanval uit te voeren. Organisaties doen er daarom goed aan kwetsbaarheden in VPN-systemen vroegtijdig te patchen.

Fortinet heeft een analyse over de kwetsbaarheid gepubliceerd en aangevuld met actuele indicators of compromise. Zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fortinet FortiOS

Fortinet FortiOS SSL-VPN
FortiProxy

Oplossingen

Oplossingen

Fortinet heeft in november beveiligingsupdates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Op maandag 12 december heeft Fortinet inhoudelijke informatie over de kwetsbaarheid beschikbaar gesteld. Tevens zijn op die dag indicators-of-compromise (IoC's) gedeeld.

Het NCSC adviseert om de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates zo spoedig mogelijk te installeren. Daarnaast wordt geadviseerd om FortiOS SSL-VPN-systemen te controleren op aanwezigheid van de gedeelde IoC's. Zie de volgende pagina voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-42475

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 09-05-2023 NCSC-2022-0763  
 
high
high
Signed-PGP →  
09-05-2023
high
high
NCSC-2022-0763 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

FortiNet heeft de analyse voor deze kwetsbaarheid geactualiseerd en aangevuld met meer indicators of compromise (IoC). Een verwijzing naar de analyse is toegevoegd aan dit beveiligingsadvies. Het NCSC adviseert de indicators of compromise toe te voegen aan de aanwezige detectiemiddelen in de eigen infrastructuur.

  Versie 1.03 23-12-2022 NCSC-2022-0763  
 
high
high
Signed-PGP →  
23-12-2022
high
high
NCSC-2022-0763 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fortinet heeft het beveiligingsadvies aangepast. FortiProxy is als kwetsbaar product toevoegd en een aantal indicators of compromise zijn verwijderd.

  Versie 1.02 19-12-2022 NCSC-2022-0763  
 
high
high
Signed-PGP →  
19-12-2022
high
high
NCSC-2022-0763 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fortinet heeft het beveiligingsadvies bijgewerkt met nieuwe informatie. Fortinet heeft nieuwe indicators of compromise gepubliceerd en raadt klanten aan om systemen op deze indicatoren te controleren.

  Versie 1.01 13-12-2022 NCSC-2022-0763  
 
high
high
Signed-PGP →  
13-12-2022
high
high
NCSC-2022-0763 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Aan dit beveiligingsadvies is aanvullende duiding toegevoegd, in lijn met het nieuwsbericht op onze website [1]. Tevens is informatie over getroffen versienummers toegevoegd.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd HIGH/HIGH. Organisaties wordt geadviseerd om de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates zo spoedig mogelijk te installeren en de FortiOS-omgeving te controleren op aanwezigheid van de door Fortinet gedeelde IoC's.

[1] [Link]

  Versie 1.00 12-12-2022 NCSC-2022-0763  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-12-2022
high
high
NCSC-2022-0763 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.