Kwetsbaarheid verholpen in Citrix Gateway en ADC

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 13-12-2022 NCSC-2022-0767  
 
high
high
Signed-PGP →  
13-12-2022
high
high
NCSC-2022-0767 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Citrix heeft een kwetsbaarheid verholpen in Citrix Gateway en Citrix ADC. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar het kwetsbare systeem te worden verstuurd. Gateway- en ADC-systemen zijn alleen kwetsbaar wanneer ze zijn geconfigureerd als SAML Service Provider (SP) of SAML Identity Provider (IdP).

Citrix geeft aan op de hoogte te zijn van actief misbruik van deze kwetsbaarheid. Het Amerikaanse NSA geeft ook aan bekend te zijn met gevallen waarin de kwetsbaarheid is misbruikt, en schrijft dit misbruik toe aan APT5. Het NSA heeft een rapport gepubliceerd dat organisaties ondersteunt bij het detecteren van misbruik.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Citrix Application Delivery Controller (ADC)
Citrix Gateway

ADC en Gateway < 13.0-58.32
ADC en Gateway < 12.1-65.25
ADC 12.1-FIPS < 12.1-55.291
ADC 12.1-NDcPP < 12.1-55.291

Oplossingen

Oplossingen

Citrix heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Organisaties die een kwetsbare configuratie van Gateway of ADC gebruiken wordt geadviseerd om spoedig deze updates te installeren. Voor meer informatie, zie [Link]

Aanvullend op bovengenoemde advisory heeft Citrix een blogpost gepubliceerd. Hierin is verdere achtergrondinformatie te vinden. Zie de volgende pagina voor meer informatie [Link]

Het Amerikaanse NSA heeft een rapport gepubliceerd dat organisaties ondersteunt bij het bepalen of misbruik van de kwetsbaarheid heeft plaatsgevonden. In dit document worden ook YARA-regels gedeeld. Het NCSC adviseert om de maatregelen op te volgen die in dit document staan beschreven. Zie de volgende URL voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-27518

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 13-12-2022 NCSC-2022-0767  
 
high
high
Signed-PGP →  
13-12-2022
high
high
NCSC-2022-0767 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.