Kwetsbaarheid verholpen in SugarCRM

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 03-02-2023 NCSC-2023-0002  
 
high
medium
Signed-PGP →  
03-02-2023
high
medium
NCSC-2023-0002 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in SugarCRM. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om authenticatie te omzeilen en willekeurige code uit te voeren op de webserver.

De beschreven kwetsbaarheid bevindt zich in de AttachFiles-actie van de EmailTemplates-module bevinden en stelt een gebruiker in staat om zonder authenticatie een template te uploaden. Hierbij verifieert het systeem tevens niet of de template geen embedded PHP-code bevat.

De ontwikkelaars van SugarCRM hebben geen CVE-kenmerk beschikbaar gesteld voor deze kwetsbaarheid. Wel is enige aanvullende informatie gepubliceerd door hen, zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SugarCRM

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van SugarCRM hebben een hotfix beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid verholpen kan worden. Dit betreft v1.1 van "hotfix 91155". Zie onderstaande pagina's voor meer informatie [Link]

Het is aan te raden om in monitoring van SugarCRM-instanties na te gaan of er verdachte uploads zijn geweest middels de EmailTemplates-module met de AttachFiles actie.

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-22952

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 34
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Nog niet 3
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 03-02-2023 NCSC-2023-0002  
 
high
medium
Signed-PGP →  
03-02-2023
high
medium
NCSC-2023-0002 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

CISA geeft aan dat er actief misbruik is waargenomen. De inschalingsmatrix is hierop aangepast, maar de inschaling wijzigt niet en blijft HIGH/MEDIUM.

  Versie 1.02 11-01-2023 NCSC-2023-0002  
 
high
medium
Signed-PGP →  
11-01-2023
high
medium
NCSC-2023-0002 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

CVE-kenmerk CVE-2023-22952 is toegewezen aan deze kwetsbaarheid. De inschaling blijft ongewijzigd HIGH/MEDIUM.

  Versie 1.01 06-01-2023 NCSC-2023-0002  
 
high
medium
Signed-PGP →  
06-01-2023
high
medium
NCSC-2023-0002 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SugarCRM heeft een hotfix uitgebracht waarmee de beschreven kwetsbaarheid verholpen kan worden.

  Versie 1.00 02-01-2023 NCSC-2023-0002  
 
high
medium
Signed-PGP →  
02-01-2023
high
medium
NCSC-2023-0002 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.