-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2023-0013
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-21734, CVE-2023-21735, CVE-2023-21736,
         CVE-2023-21737, CVE-2023-21738, CVE-2023-21741,
         CVE-2023-21742, CVE-2023-21743, CVE-2023-21744
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230111
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Office 365
         Microsoft Office Visio
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  Microsoft Office:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-21734 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-21735 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-21742 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-21743 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2023-21744 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Visio:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-21736 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-21737 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-21738 | 7,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-21741 | 7,10 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY76IBv4Vd0fJc7lbAQp9ogv/UC5O13LFWnY3DF22zJ6eR4M/QhiybL5O
Z21RtcXGCZ1MpH6X9D4T/LjxCUlVFnZd6/WIq/EyU6Ne1JSsgbEUluE5dm/v6w7A
iE+bgBCRNF9bRgEXyzU7612nlxQ3I/U8cWuwMXcEu+Tng8J/D70cWy6am1AF74MW
CA4xI2eBPXr2BtNiq3pESXEICoVZNCz1m+Sik+SBIQoTWwHAlGBRdsu/A10Wqtpm
q/i1jglq6EUgi+/2OkHqRdPnK3QgAcsm/NxtIXLovMuu5z5KBal8LpRGzVkUhCfx
/PaeR+/zEEqAzvX7wni1aiwgQNWkcJut6jxZ/6g7M7l7LD7tMvpdTZ54lNgJCc/O
eK7f6+HysKuubvO7/ULHEiM8MS10NUxw3x8ih3vi4TRNU9SRAvMh/TH45vbHqTkO
x3nLHN0ZTq1RR+jAnEZzuvw/bO2ZOgPBWfII41Ubf6jvaXaCBfMdG+726jZIGZLE
KoABSm8X12tZ5JdliK1Hb1mmPQLViDg0
=7aN6
-----END PGP SIGNATURE-----