Kwetsbaarheden verholpen in Juniper Junos OS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 12-01-2023 NCSC-2023-0018  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0018 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Juniper heeft kwetsbaarheden verholpen in Junos OS voor diverse producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

De kwetsbaarheden CVE-2023-22391, CVE-2023-22396, CVE-2023-22399 en CVE-2023-22403 zijn door een ongeauthenticeerde kwaadwillende via het Internet mogelijk te misbruiken. De overige kwetsbaarheden zijn enkel via het lokale netwerk of management poort te misbruiken.

De kwetsbaarheden zijn voornamelijk aangetroffen in functionaliteit die niet standaard is ingeschakeld. Echter het is zeer aannamelijk dat deze functionaliteit alsnog wel geconfigureerd is zoals sFlow en MPLS.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Juniper Junos OS

Juniper ACX Series
Juniper EX Series
Juniper PTX Series
Juniper QFX Series

Oplossingen

Oplossingen

Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie onderstaande pagina's voor meer informatie:

Apparaat onafhankelijk [Link]

ACX2K series [Link]

PTX Series en QFX10000 Series [Link]

QFX5k Series en EX46xx Series [Link]

QFX10k Series [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-22391, CVE-2023-22395, CVE-2023-22396, CVE-2023-22399, CVE-2023-22403, CVE-2023-22405, CVE-2023-22414

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 12-01-2023 NCSC-2023-0018  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0018 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.