-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en
         Microsoft Edge
Advisory ID   : NCSC-2023-0020
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-0128, CVE-2023-0129, CVE-2023-0130,
         CVE-2023-0131, CVE-2023-0132, CVE-2023-0133,
         CVE-2023-0134, CVE-2023-0135, CVE-2023-0136,
         CVE-2023-0137, CVE-2023-0138, CVE-2023-0139,
         CVE-2023-0140, CVE-2023-0141, CVE-2023-21775,
         CVE-2023-21796
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230113
Toepassing   : Google Chrome
         Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Microsoft Edge.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende het
  slachtoffer ertoe te bewegen een malafide webpagina te bezoeken.

  Microsoft geen aan dat proof-of-concept code voor CVE-2023-21775
  bestaat, maar dat er nog geen misbruik van deze kwetsbaarheid in
  Edge is waargenomen.

  Zoals gebruikelijk hebben Google en Microsoft weinig verdere details
  over de kwetsbaarheden gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 109.0.5414.74 (Linux), 109.0.5414.74/.75 (Windows) en
  109.0.5414.87 (macOS). Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2023/01
   /stable-channel-update-for-desktop.html

  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY8EhCv4Vd0fJc7lbAQp85Av/XiYB7PfhgFSWfuVWcQoo5/nw+KEMrhek
WOSfmc4tK2VwGQNIYeTQzjmNq117mtpS/C3krushEcL4Dc3VKn6Cg0u2Xdrvzce+
rrbM1flPKUeTBS1y7TdEP4O2Z2p20+r0yqTH8LX9abpo/I8/oeGhk9cZksln0cHx
kqx4eibo0TOBWx1JIXuCnoFAFdttmuZEganrjJZsJ+Rq4YODBAru9ATsfNx217md
WcM0MVSLUDeqlAmY7psLq7/WPHBxF/OSG9wmuSq7eMmx+fx2lSDAzmJa5yf8wa1H
q4k9h9egR7brwdJO2xAQZo8fH4L2zV4ADMV7xKEMLL8QK3BK/vIV5uKRCK04keUi
9yTZVS6AEgRQi3d9y+qZHe2FL7tDEzZ6BYOWAzZbIqueWJ4PrG1lWDtzQuW07Mb7
2j4112wDiN2alcWto1iWUBLp3jVeqSQdDgeDQz8mXGYYtTT09biDF1PG4UfyPHBW
DXSACLnG2JrTdA2Y8l10JrlywbTb1tb2
=DeGp
-----END PGP SIGNATURE-----