-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenBSD
Advisory ID   : NCSC-2023-0021
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20230113
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenBSD

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenBSD. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken door een TCP-pakket met
  bestemmingspoort 0 te sturen.
  Hiertoe dient wel een "divert-to" regel in de pf-configuratie
  opgenomen te zijn die het specifieke pakket verwerkt.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenBSD =-
  De ontwikkelaars van OpenBSD hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenBSD 7.1 en 7.2. U kunt de
  updates installeren door gebruik te maken van 'syspatch'. U kunt ook
  de patches handmatig downloaden van de OpenBSD downloadserver
  ftp.openbsd.org en toepassen. Voor meer informatie, zie:

  OpenBSD 7.1:
  https://ftf.openbsd.org/pub/OpenBSD/patches/7.1/common
   /018_tcp.patch.sig

  OpenBSD 7.2
  https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/patches/7.2/common
   /013_tcp.patch.sig

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY8EuBP4Vd0fJc7lbAQqfTgv/fTeOK0BFInG5Cm3vI+48MLFFGVi73BYk
G1+z3ESK0eiPEIi1rd2z2UeC7A31nGEs5rySHppUlh9T726WQ3NE8+Cg95sfrb0t
Vl5SiqLe+16zZc+qi2Yx+GFcDAMN0emD4Mv4yXEl+P02up9UuTzUyho18NbIduXC
Ydn6OnK5gYG17rvmJtlzuOhdDPbcOyyFgRS6vxpWcnJY0hNS8qgZYpOp1XJuNo2E
AOA2bdHuIeu6Cp9EQq3guLjnyFbdpdf/3t8n+hbHiGaiNUt+ccIqs1zJkUjiPR+c
6u6btqzWPjQ150zro0Y0q/om3I/JgpRJweCP9RvvuCcTTRHnlaHszCWSzyzylBUM
K+ig+cS8Gun25N5NbtAG/kvHrqaRureTd57HYoJ3cqbhyRrS5B6nWt974In3qTTl
A6rEsY6jEs/jPCdIDCDoR4OIVv1avgpBCuWXvFkCrfbFE6ZTYk41rUzOiUcpdJWe
pGRx3KCCBAJMPe56uIszF90+YnK70sfJ
=oIBV
-----END PGP SIGNATURE-----