Kwetsbaarheid in Zoho ManageEngine verholpen

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 20-01-2023 NCSC-2023-0023  
 
high
high
Signed-PGP →  
20-01-2023
high
high
NCSC-2023-0023 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in diverse Zoho ManageEngine producten. De kwetsbaarheid bevindt zich in een onderliggend third-party product: Apache Santuario. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren op het kwetsbare systeem met rechten van het systeem.

Onderzoekers van Horizon3 [1] hebben proof-of-concept code uitgebracht, conform hun aankondiging, [2] dat de kwetsbaarheid uitbuit om zodoende mogelijk toegang te verkrijgen tot het kwetsbare systeem. Het risico van grootschalig misbruik na uitbrengen van deze PoC is aanwezig. Het NCSC schaalt daarom dit beveiligingsadvies handmatig in als HIGH/HIGH

Om de kwetsbaarheid te kunnen uitbuiten moet SAML single-sign-on ingeschakeld zijn of in het verleden zijn geweest.

Het NCSC houdt de situatie rondom de kwetsbaarheid in de gaten en werkt dit beveiligingsadvies bij wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt.

[1] [Link]

[2] [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zoho ManageEngine ADAudit Plus
Zoho ManageEngine ADManager
Zoho ManageEngine ADManager Plus Pro
Zoho ManageEngine ADSelfService Plus

Oplossingen

Oplossingen

Zoho heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in de getroffen ManageEngine producten. Voor meer informatie, zie [Link]

De onderzoekers van Horizon3 hebben Indicators of Compromise (IoC's) vrijgegeven om te kunnen onderzoeken of mogelijke compromittatie heeft plaatsgevonden, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-47966

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 20-01-2023 NCSC-2023-0023  
 
high
high
Signed-PGP →  
20-01-2023
high
high
NCSC-2023-0023 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers hebben de verwachte Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd. De kans op actief misbruik door kwaadwillenden wordt hiermee aanzienlijk. Het NCSC adviseert de beveiligingsupdate met spoed in te zetten, indien dit nog niet is gedaan. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverkort HIGH/HIGH

  Versie 1.00 17-01-2023 NCSC-2023-0023  
 
high
high
Signed-PGP →  
17-01-2023
high
high
NCSC-2023-0023 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.