Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 02-05-2023 NCSC-2023-0025  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0025 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in Fusion Middleware-producten, waaronder WebLogic Server en HTTP Server. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar het kwetsbare systeem te worden verstuurd.

Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd, waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-21839 kan worden aangetoond. De kwetsbaarheid bevindt zich in Oracle WebLogic en de PoC vereist dat WebLogic draait met de JDK 8u191 (of lager), welke de oude, maar nog ondersteunde LTS-versie is en stelt de kwaadwillende in staat om code uit te voeren met rechten van de applicatie.

CISA heeft de kwetsbaarheid op de lijst met bekende misbruikte kwetsbaarheden geplaatst.

Door de beperktere scope van de PoC blijft dit beveiligingsadvies ongewijzigd MEDIUM/HIGH

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Oracle Coherence
Oracle Fusion Middleware
Oracle HTTP Server
Oracle WebLogic Server

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft beveiligingsupdates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie over deze updates en andere verholpen kwetsbaarheden, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-7489, CVE-2022-2274, CVE-2022-23305, CVE-2022-25236, CVE-2022-31813, CVE-2022-40664, CVE-2022-42889, CVE-2022-42920, CVE-2022-45047, CVE-2023-21839

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 02-05-2023 NCSC-2023-0025  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0025 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Het Amerikaanse CISA meldt misbruik te hebben waargenomen van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-21839 en heeft de kwetsbaarheid op hun lijst met bekende misbruikte kwetsbaarheden geplaatst, maar geeft verder geen inhoudelijke aanvullende informatie, behalve dat toegang tot IIOP nodig is. Dit protocol is normaal niet publiek toegankelijk en wordt gebruikt voor Object-uitwisseling tussen backends. Voor deze kwetsbaarheid is reeds Proof-of-Conceptcode (PoC) bekend en gepubliceerd.

De inschaling van dit beveiligingsadvies is hierop aangevuld, maar blijft ongewijzigd MEDIUM/HIGH door de beperktere scope.

  Versie 1.01 03-03-2023 NCSC-2023-0025  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0025 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd, waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-21839 kan worden aangetoond. De kwetsbaarheid bevindt zich in Oracle WebLogic en de PoC vereist dat WebLogic draait met de JDK 8u191 (of lager), welke de oude, maar nog ondersteunde LTS-versie is en stelt de kwaadwillende in staat om code uit te voeren met rechten van de applicatie.

Door de beperktere scope van de PoC blijft dit beveiligingsadvies ongewijzigd MEDIUM/HIGH

  Versie 1.00 18-01-2023 NCSC-2023-0025  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0025 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.