Kwetsbaarheid verholpen in sudo

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 19-01-2023 NCSC-2023-0032  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-01-2023
medium
medium
NCSC-2023-0032 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in sudo's -e optie (ook bekend als sudoedit). Een kwaadwillende met sudoedit-rechten kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het bewerken van willekeurige bestanden. Op die manier kan de kwaadwillende verhoogde rechten op het kwetsbare systeem verkrijgen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Linux
Unix

Sudo

< 1.9.12p2

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van sudo hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in versie 1.9.12p2. Versies ouder dan 1.8.0 zijn niet kwetsbaar. Naast updates zijn ook mitigerende maatregelen gedeeld. Voor meer informatie, zie [Link]

Meer achtergrondinformatie over de kwetsbaarheid is beschikbaar in het rapport dat door de vinders van de kwetsbaarheid is gedeeld [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-22809

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 19-01-2023 NCSC-2023-0032  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-01-2023
medium
medium
NCSC-2023-0032 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.