-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Symantec Endpoint
         Protection
Advisory ID   : NCSC-2023-0035
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2022-25631
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230124
Toepassing   : Symantec Endpoint Protection
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Symantec heeft een kwetsbaarheid verholpen in Endpoint Protection.
  Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om zichzelf
  verhoogde rechten toe te kennen en zo toegang te krijgen tot
  bestanden en eventueel gevoelige informatie waarvoor hij
  aanvankelijk geen rechten heeft.

Mogelijke oplossingen
  Symantec heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Endpoint Protection. Voor meer informatie, zie:

  https://support.broadcom.com/web/ecx/support-content-notification/-
   /external/content/SecurityAdvisories/0/21165

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY8/EeP4Vd0fJc7lbAQqWjwv9EK/JP+gr6Anq9C22xA1HdXA/xH+8H4k4
4xE9osR1SadnnpRMkCm920L275ySMYGKONXHgcQD8ht0ivvIcGrBiZ5w0EaOEIhR
3fJt1pMnLHeyw3C+f1H6tSt/UmsaC1NPblFkNf56Hjm8jJxuaqTkFSoJu6fx/PZK
iaBhR5+5ngZ8Xw7FDkyRZo736bTYMkQaOx6ZrZ6ODgO+/r87K0a+UYucyfxPTtCd
k8HrjPa7+kHZxsBOLIYLZN5pr0/vrtWo8696nlshgyjml7Ds70vNWK55Cat6cFsu
p1qCRgUzmxz7qrH1Rd26wgpXgV7WfMimDmwlIk+/IOKWLz+JVaTTp3brX2Y5PzwL
RejzcVnEpE4Jxv1HkrvnXll+n1YAib1YXxzFkpKHGOhJaKmSfziDLKqHE1uIWyjB
dM33rabIkFCegNZHRQUEnSFAcwF6iwyIj6TWxZ+YxFat7I58atpEoHTjyua+bwFu
tYGm4DjjfEAL83DFRkLHrd9E1hOP8EjK
=UXCR
-----END PGP SIGNATURE-----