-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SolarWinds Database
         Performance Analyzer
Advisory ID   : NCSC-2023-0036
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-38110, CVE-2022-38112
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230124
Toepassing   : Solarwinds Database Performance Analyzer (DPA)
Versie(s)    : < 2023.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  SolarWinds heeft kwetsbaarheden verholpen in Database Performance
  Analyzer (DPA). Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van toegang tot
  gevoelige gegevens of het uitvoeren van een
  cross-site-scripting-aanval.

Mogelijke oplossingen
  SolarWinds heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in DPA 2023.1. Voor meer informatie, zie:

  https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories
   /cve-2022-38110
  https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories
   /cve-2022-38112

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY8/Ehv4Vd0fJc7lbAQqQmgv+NN0a3EGVO7t9Z9V4VMcqZuUww/H6NcM/
nPYgBWRiAgG3tuES/2EEM6ud5U5IHSE4u8f+kZ1p0ub0dRQJzY4Vl7AcIFrW2HlG
v/eIK558CjZJzd3Y2xcJjSpHziGFsLrJph/fPL9XkTAVOlVJARO0fNbKhTAw4mnS
epB2ULtkFfjEz4XwEboB4MQLhcaWn1ao3gI+JL70+PS8Y64CsS1+lqRl3cV/gbTM
gh2IXXrYWEuu3I8ZBRl5SOchuI/g66Ayip/2JI1b2But1vbR5GAY++UoFfhlJlu7
hjiNDconHL2RXdWSfcnUyV2EX1dnjjNBUok5mBiy3Le6FM6Ir4KItmFXPO0KKvf/
tbHaAtiywt7fTVeoQfgmzOZbovy0hh76s/lJFAKDazyy9h+T8mzW36KlzJE4jqaV
DVm7J6ogliEZqV/yeyw+hQMk4SO7WPmhaNDdQ7MC1HyXb5InOroc7BYItpjJS7aO
dUM6RMHUcSyNYeKiC7FYmCpayJndBSd/
=2Lhp
-----END PGP SIGNATURE-----