-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apple MacOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0037
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-3705, CVE-2022-32221, CVE-2022-32915,
         CVE-2022-35252, CVE-2022-35260, CVE-2022-42915,
         CVE-2022-42916, CVE-2023-23493, CVE-2023-23496,
         CVE-2023-23497, CVE-2023-23498, CVE-2023-23499,
         CVE-2023-23500, CVE-2023-23501, CVE-2023-23502,
         CVE-2023-23503, CVE-2023-23504, CVE-2023-23505,
         CVE-2023-23506, CVE-2023-23507, CVE-2023-23508,
         CVE-2023-23510, CVE-2023-23511, CVE-2023-23512,
         CVE-2023-23513, CVE-2023-23517, CVE-2023-23518,
         CVE-2023-23519
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230124
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS

Beschrijving
  Apple heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in MacOS Big Sur,
  Monterey en Ventura. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens of code uit te voeren met rechten van
  het systeem.

  Om code uit te voeren met rechten van het systeem, moet de
  kwaadwillende het slachtoffer misleiden tot het installeren van een
  malafide applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  MacOS 11.7.3, 12.6.3 en 13.2. Voor meer informatie, zie:

  https://support.apple.com/en-us/HT213605
  https://support.apple.com/en-us/HT213604
  https://support.apple.com/en-us/HT213603

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY8/Ek/4Vd0fJc7lbAQp9kgv/VfXm9XB8JMOgYZmwyjdWDcqIOID8jqsa
SW4x4Jjtk+o8ZEiRLRQcbolYtWB7KfPM8pUSKyvGSUNYYgPvvRkmvcFnvFObmC+M
bCRkXfZC34qmXXv6KRmfp1CAqq7tjXD3goOeI4/SaBaO85Q42svgzUDWGvZ3Tkiz
X3ENPrqIIzG2tYJtKfR021sDnoSV5rwEyLHWvIsdxWteNMSdj3mc5vGF23O3SdBD
ZbMwB6yUCnb6rc9EVSsPeAQJhJe5lXztCv8u4pwyTfBPhV021g+dK1ZTsSoKr1P3
iCLZDfW80DguwZUIDo5eZxu2Q09TlNM3oBXswqxQyka4xd/RFAYdqLipk8r6jN9C
KUv5NlBW4aexQhG8Gdl4BVce9F8Gs2Owm5HAcasJTAUDO84wDUni+YOutduV5ywE
EHcR6lr4ABRTRM4T9lT58ClKcIA0cByCW9OKkRquoQy9iIDax0lKpGThH4rRv6gs
SGAhVDcua3+4p2+41RGRMemXIqbL2lLX
=PuYX
-----END PGP SIGNATURE-----