-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS en iPadOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0038
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-42856, CVE-2023-23496, CVE-2023-23498,
         CVE-2023-23499, CVE-2023-23500, CVE-2023-23502,
         CVE-2023-23503, CVE-2023-23504, CVE-2023-23505,
         CVE-2023-23511, CVE-2023-23512, CVE-2023-23517,
         CVE-2023-23518, CVE-2023-23519
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230124
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple iOS
         Apple iPadOS

Beschrijving
  Apple heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in iOS en iPadOS. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen
  van gevoelige gegevens, het veroorzaken van een Denial of Service of
  voor het uitvoeren van willekeurige code, waaronder in specifieke
  gevallen met rechten van het systeem.

  Voor de ernstigste schade, zijnde code uitvoer met rechten van het
  systeem, moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden tot het
  installeren van een malafide app.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-42856 stelt een kwaadwillende
  in staat om op afstand willekeurige code uit te voeren met rechten
  van de gebruiker. De kwetsbaarheid bevindt zich in de WebKit
  implementatie van iOS v 12.5.7 en lager. Deze versie wordt al
  geruime niet meer onderhouden door Apple. Apple geeft echter aan
  informatie te hebben dat deze kwetsbaarheid actief is misbruikt in
  verouderde, maar nog in gebruik zijnde systemen, waardoor besloten
  is deze kwetsbaarheid alsnog te verhelpen in de hoogste versie van
  dit niet meer ondersteunde systeem. iOS 12.5.7 draait op de
  verouderde iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini
  2, iPad mini 3, en iPod touch (6th generation).

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  iOS en iPadOS 15.7.3 en 16.3. Voor meer informatie, zie:

  https://support.apple.com/en-us/HT213606
  https://support.apple.com/en-us/HT213598

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-42856 in iOS 12.5.7 zie:

  https://support.apple.com/en-us/HT213597

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY8/Eov4Vd0fJc7lbAQpG1gv+MRTXxk1h/Tjf2WZxEzNeJIUKH2N8RznH
y/3UNj2CNfDEoxioujWnDKqWSSXvwZIQjY/QVrbJeRHBX7nPUcdYBxwOoVfnbcdx
uVjDgDiVSLF4mdpqU0+LjTBembwNstCJoKYjGLVKjd/UmhmAagw43JssEQQuckAm
KWzbrdyfy1EPlYEwO70X/Lihq7zmaG0oAI4Jhd5Lo2v7/G8ttoltMo+4TKeX8/Lo
XPdDYX/E56yKI7Qlea2rAlkrKZURmbgb2Mmk09ymS+P/J6ntUQzeSeqHpSFPfaIg
oDevcgwT296h1L35E2ZsGl7pDXbVhxhkB0SJJ5caygoJqD/sJ8ch3jgr/Y+l6zV1
H5yL+syWWmCS+29m/6cbGJDhCPapyPJGTVLjtByTEe72s7E1Ih/ShC5wxDCW70/I
I1iPBxl8rAV3yyBXh82kB5xONbb6Jt8BhRe8uslCA23SCWjB7z2RFzvdwq/JWVgt
SNQLupkDQN9jLRz/jsujOP1zZKZdH9Tx
=SNMV
-----END PGP SIGNATURE-----