-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Lexmark Printers en
         Multifunctionals
Advisory ID   : NCSC-2023-0039
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-22960, CVE-2023-23560
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230124
Toepassing   : Lexmark Printers & Multifunctionals
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Lexmark heeft twee kwetsbaarheden verholpen in de firmware van
  diverse printer- en multifunctionallijnen. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om zichzelf verhoogde rechten toe te
  kennen op het kwetsbare device, of om willekeurige code uit te
  voeren.

  De beperking tegen brute-force inlogpogingen voor lokale accounts
  blijkt niet adequaat te functioneren, waardoor een kwaadwillende
  ongelimiteerde inlogpogingen kan doen, om zo eventueel de rechten
  van de beheerder te verkrijgen.

  Door een ServerSide Request Forgery (SSRF) kan een kwaadwillende met
  toegang tot de web-interface van het kwetsbare systeem, mogelijk
  willekeurige code uitvoeren onder systeemrechten.

Mogelijke oplossingen
  Lexmark heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Printers & Multifunctionals. Voor meer informatie, zie:

  https://publications.lexmark.com/publications/security-alerts
   /CVE-2023-23560.pdf
  https://publications.lexmark.com/publications/security-alerts
   /CVE-2023-22960.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY8/mqv4Vd0fJc7lbAQrQBgwAhwsdDjLR/3CIfK39BczNYxEAoT0QdOaT
MA2ilWbk0UsU5sx69b483O/yyL9XFKUb7OYm5AeCMxmhbnVYddRwGtgurCai3OIy
BsBk5AE/ta2YaVxQ07sL2SObIqT5Cao6v5bBoRbc3PMRrsH/8yo9Qvn03Y8c8b2B
pjJIru2yB7b4bn/lRg+HTBARxbO/D/8r0pRdaH5i3DnaK+54s7piySQHHITc1v+L
h2TQzLlv5qUWiYeKTQG41ZMDzVKW/tLGLrd8Ff0i9h3MNOkQa4yK63zFXvm09e4f
7lOp2jDW3uVifY9vZbJMw5r1tc+xTk57DF6irjJKscaCFl+mJRq2mT0XCy4bSgk4
6y08iJR7BOrDd2VMRitRFSmBeiQhGlob2CmGzwIrlFgry4dkriYueSQBffGanZMc
1G+uDsKYEK52xSANZtv7QzsnWaPpGaEwyJTNcSTqs4nyYCj25/8wX1c8vniFQcXO
h/1/btADkNudVoGlaIdPFF5AkQNV3ACJ
=FAlU
-----END PGP SIGNATURE-----