-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMWare vRealize Log
         Insight
Advisory ID   : NCSC-2023-0040
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-31704, CVE-2022-31706, CVE-2022-31710,
         CVE-2022-31711
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230125
Toepassing   : VMware vRealize Log Insight
Versie(s)    : < 8.10.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  VMWare heeft kwetsbaarheden verholpen in vRealize Log Insight. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken
  voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, om toegang te
  krijgen tot systeemgegevens, of om mogelijk willekeurige code uit te
  voeren met rechten van het systeem middels het injecteren van
  bestanden op het niveau van het besturingssysteem.

Mogelijke oplossingen
  VMWare heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in vRealize Log Insight 8.10.2. Indien het inzetten van de
  beveiligingsupdate (nog) niet mogelijk is, heeft VMWare workarounds
  beschikbaar gesteld om het risico te mitigeren. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0001.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY9Emhf4Vd0fJc7lbAQruYwv/ahDxQ16O4i9ZXyQGE3RpxrNsv7tzKVUd
oCo4bHT17mhoXnw8fwOBI/NcANi6kV9Ka/4uwhB6JnWtGyNP6OKVom5UG7tDWZ2o
m+pAVMK2kokhXaW6L1/PmLefFUd1vEvRtHkkSndx5Zuk/YnEM98abYl4nOVjVVqw
M8Gb6TszrA2fXPanPTtIEo2U+2tqgNcATLHg1GmjHvJe/mPN1dG1nnW/toqVwHeX
8DEUuERexTWxLtjRjOB7SEgBk+6VGLX8jasOpckPZ0nw1QJ5LG/sLG2OuiLeLE1q
w6nbd+GOb3GqZFKkxGWk74YrPTXJM9LDaxbA/hXtGZyx++rTYFapCJifUI7plVxq
PQWAOBuJreZGxAzE0RSC+8rF/wKcWSS3kP3kfg1Q3jyHcmxO3G2Z03ZZqgdY82Ix
KYAZF27VLHi97b0rNCdsVcyCBeTY49F4O9HyILPnwBtz6w3Vtj76zRlHHaZNQkE6
h4lO8N/+EmCA4psirNy01W6YXkI3xN4r
=d4X0
-----END PGP SIGNATURE-----