-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMWare vRealize Log
         Insight
Advisory ID   : NCSC-2023-0040
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-31704, CVE-2022-31706, CVE-2022-31710,
         CVE-2022-31711
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230201
Toepassing   : VMware vRealize Log Insight
Versie(s)    : < 8.10.2
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben de workaround van VMWare reverse-engineered en
  Proof-of-Concept-code (PoC) vrijgegeven waarmee drie van de vier
  kwetsbaarheden gebruikt worden om aan te tonen dat willekeurige code
  uitvoer mogelijk is.
  Dezelfde onderzoekers hebben ook Indicators of Compromise
  gepubliceerd en aangekondigd binnenkort exploitcode te publiceren.

  Deze ontwikkelingen zijn voor het NCSC aanleiding om de inschaling
  van dit beveiligingsadvies te vehogen naar HIGH/HIGH

Beschrijving
  VMWare heeft kwetsbaarheden verholpen in vRealize Log Insight. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken
  voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, om toegang te
  krijgen tot systeemgegevens, of om mogelijk willekeurige code uit te
  voeren met rechten van het systeem middels het injecteren van
  bestanden op het niveau van het besturingssysteem.

  Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) en Indicators of
  Compromise (ioc's) gepubliceerd en kondigen aan exploitcode te
  publiceren binnenkort.

Mogelijke oplossingen
  VMWare heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in vRealize Log Insight 8.10.2. Indien het inzetten van de
  beveiligingsupdate (nog) niet mogelijk is, heeft VMWare workarounds
  beschikbaar gesteld om het risico te mitigeren. Omdat actief
  misbruik van de kwetsbaarheden binnen korte termijn wordt verwacht,
  adviseert het NCSC de updates met voorrang in te zetten.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0001.html

  Onderzoekers hebben Indicators of Compromise (ioc's) vrijgegeven.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.horizon3.ai/vmware-vrealize-cve-2022-31706-iocs/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY9omV/4Vd0fJc7lbAQp4SQv8D6Z/DNLX1h5vihJ4UEYSbIGXgWxiHSZM
w0iJhjh1WzqVR7XfIbt7NXbpa1pYCMu1czw0NjJMDip2sO0TYmA1C/kCHCywMnLJ
1BfB6CZsHFGP7phEEU6q1kk0txuQmI7FQHCnUTt6+joF/WekpmbpqHfQSrY9mVU/
R0p100fB+WBwZR4nYyYsgHifrkFLpIQRQkYyOzZrVLYaRaL6gQRxOTo3CU5MxubI
nQ2om3xOF4EP4Q3AKv1OlDxEelY4JUqZ/oYdV2HoqYlqRxWHJrTXc+UNcRY4LM8u
W0Lj0JrqULBNwy6c9RKzyXVQdGi7xArkXgB8U/PRInyPkuMie6R0b+iseHgJPiDH
C+xrwS/oeR64HmlNMjz/8EOaItM46aTDwz/4o8JveSWKTm936Oe6+SUBrRVA3rbp
1yrzlHTAF00OC7oO+lEIHBOZaCA7atDbKc65Y0RJ056YR5+Mf/oVXDQVlV4anSit
YZF+nlfvm/SCurW2sISY93bQqcIpESWt
=VRpn
-----END PGP SIGNATURE-----