-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2023-0041
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-0471, CVE-2023-0472, CVE-2023-0473,
         CVE-2023-0474
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230125
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 109.0.5414.119
Platform(s)   :

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of mogelijk willekeurige code uit te voeren in de
  context van de browser.

  Zoals gebruikelijk heeft Google verder weinig inhoudelijke
  informatie vrijgegeven.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 109.0.5414.119 (Mac en Linux) en 109.0.5414.119/.120 voor
  windows. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2023/01
   /stable-channel-update-for-desktop_24.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY9EmlP4Vd0fJc7lbAQqljgwAjmyoK0jXwJq+t8gdpofcsDxyRnSA6UyP
5nXTh8ciTjGbwGAshr0oWPbAvvC9MP2WkQBWkElyhwWWv9FD6kBTmt2TjqW8S+j6
CQMGPvwC4gflHjt5QliDxLWdpqD8ikzoQDSK187E2iT31Z6DnCLYBF296Srslbkz
0AK6SbcOgAmUZgdMN78GhOCrgpWpDlfvXaOZQZ7Oikst2BNijYR7Pabw7NQiyGWP
FutWFjcaPQModjOWqT3Qz2Krw3OrTvHliWZeYgAdVKzrNnXG/xlfeO8A4/fyxJq2
4geC98Yj+mJ0AhV0tJQctQOcmGJEQ3yKmpAJk9l/z1qSq7PVhwZ9lwadwlUFT531
gM9oq6CSnwfsK0apHADf4EPYx0ikRIWTJlGSzSCtVJrctqEeCEvtoto2gd+1/ZCu
2txHAM+g3JxDNmw7dj6gMMk6deVar/eb6i5C2NU2HCN8GV4oGwlVrmNwNq/UvKYX
0yWvnM2ayqwTXr8zj+MZHbfWoMYmkEme
=IqM6
-----END PGP SIGNATURE-----