-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en
         Microsoft Edge
Advisory ID   : NCSC-2023-0041
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-0471, CVE-2023-0472, CVE-2023-0473,
         CVE-2023-0474
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230130
Toepassing   : Google Chrome
         Microsoft Edge
Versie(s)    : Chrome < 109.0.1518.70
         Edge < 109.0.5414.119
Platform(s)   :

Update
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de beschreven kwetsbaarheden
  te verhelpen in Edge. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of mogelijk willekeurige code uit te voeren in de
  context van de browser.

  Zoals gebruikelijk heeft Google verder weinig inhoudelijke
  informatie vrijgegeven.

Mogelijke oplossingen
  -= Google =-
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 109.0.5414.119 (Mac en Linux) en 109.0.5414.119/.120 voor
  windows. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2023/01
   /stable-channel-update-for-desktop_24.html

  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen in Edge 109.0.1518.70. We raden u
  aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de
  kwetsbaarheden vindt u op:

  https://learn.microsoft.com/en-us/DeployEdge
   /microsoft-edge-relnotes-security

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY9esdv4Vd0fJc7lbAQqqyQwAwr28PenpHzhyNCSDWsxJZAVCViMdKwgl
+BHSayN9jUMWoCZd0SLfGxspoKor+dMXAPzAYi8pUErTnp9fA66m71EzJIyftEHa
n758hKsIlQ1+m9G0CRFrMeGxdrdQcoGDWCk8F7+0DWaSLVdQ7R6Kpb+7ryr19SME
I/YTGdQvkMq1NIE3fh9lYqkRJINmoQ4ZVqj1MCGcbhpNNlFnQSfdtWyzv1LGyoge
BDOB36Kq4fGVROdXdmIS9QJaslcwSrbpFhjRgxkmLJjdgTgwr4TkzsqIxlyVpndZ
dWzjJ0fEy9sdoufM4rKre9xYsW1eYMR6H0rmArPGVdypWOoMe5Wa10UEkhcr0541
zGCmEuFDkNyPa55SwbbIVs84paGDMv4aDwAOz7btoBnXJstToZ+lZMdLPS39hZJu
/AD/3E1MC4I49EAMNhMizbJP95B1gGVGRbGCq70pCkRYC0E3fecfP1H1+gBQR2kv
Mm5YOHjUoJCQ7c0wqCgEE00IMM/XGqnv
=8EsW
-----END PGP SIGNATURE-----