Kwetsbaarheden verholpen in BIND

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 26-01-2023 NCSC-2023-0043  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0043 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

ICS heeft kwetsbaarheden verholpen in BIND. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service (DoS).

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-3736 is enkel aanwezig wanneer een BIND-server een bepaalde stale-configuratie gebruikt. Een kwaadwillende kan in dat geval een malafide RRSIG-query naar de BIND-server sturen en zodoende een DoS op de named-service veroorzaken. Door aanhoudend malafide RRSIG-queries te versturen kan de named-service blijvend onbeschikbaar worden gemaakt.

Misbruik van de overige kwetsbaarheden is minder triviaal. Voor CVE-2022-3488 geldt dat de kwaadwillende over een malafide nameserver moet beschikken en het slachtoffersysteem DNS-queries naar deze server moet laten versturen. Voor CVE-2022-3094 en CVE-2022-3924 geldt dat aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan die ervoor zorgen dat misbruik buitenproportioneel veel moeite kost.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu

ISC BIND

< 9.16.37 < 9.18.11 < 9.19.9

Oplossingen

Oplossingen

ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in BINd 9.16.37, 9.18.11 en 9.19.9. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 20.04 LTS, 22.04 LTS en 22.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-3094, CVE-2022-3488, CVE-2022-3736, CVE-2022-3924

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 26-01-2023 NCSC-2023-0043  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0043 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.