-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid aangetroffen in KeePass
Advisory ID   : NCSC-2023-0044
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-24055
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230126
Toepassing   : KeePass
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid aangetroffen in KeePass. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het verkrijgen van
  toegang tot gegevens die in een KeePass-database zijn opgeslagen.
  Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gebruikersnamen, wachtwoorden en
  e-mailadressen. Succesvol misbruik vereist dat de kwaadwillende
  toegang heeft tot het systeem waarop KeePass is geïnstalleerd.

  De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt doordat de configuratie van
  KeePass onversleuteld wordt opgeslagen. Een lokale kwaadwillende kan
  deze configuratie aanpassen en een malafide exportregel toevoegen.
  Wanneer een gebruiker een KeePass-database opent, zorgt de
  exportregel ervoor dat opgeslagen gegevens naar de kwaadwillende
  worden geëxporteerd.

  Voor de kwetsbaarheid is een proof-of-concept publiek beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaar van KeePass heeft aangegeven geen
  beveiligingsupdates te zullen uitbrengen om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Het standpunt van de ontwikkelaar is dat wanneer een
  kwaadwillende toegang heeft tot het systeem van het slachtoffer, er
  geen redelijke manier is om diefstal van de opgeslagen gegevens te
  voorkomen.

  KeePass biedt systeembeheerders desalniettemin de mogelijkheid om
  misbruik te voorkomen door bepaalde configuraties af te dwingen. Het
  afdwingen van een configuratie vindt plaats via een zogenaamd
  Enforced Configuration File. Door de parameter "ExportNoKey" op
  "false" te zetten wordt ervoor gezorgd dat een masterwachtwoord is
  vereist voor het exporteren van opgeslagen gegevens. Op die manier
  wordt voorkomen dat een kwaadwillende heimelijk gevoelige gegevens
  exporteert. Zie de volgende pagina's voor meer informatie:

  https://sourceforge.net/p/keepass/discussion/329220/thread
   /a146e5cf6b/?page=1&limit=25#73e4
  https://keepass.info/help/kb/config_enf.html

  Het NCSC adviseert organisaties om van een Enforced Configuration
  gebruik te maken en ten minste bovenstaande configuratie te
  implementeren. Daarnaast wordt organisaties geadviseerd om een
  risico-afweging te maken voor het gebruik van KeeePass. Houdt
  daarbij oog voor andere beveiligingsmaatregelen die zijn
  geïmplementeerd, zoals full-disk encryption, multi-factor
  authenticatie, antivirusmaatregelen en spamfilters.

  Meer achtergrondinformatie over de beveiligingsfunctionaliteiten van
  KeePass en een toelichting van de ontwikkelaar zijn te vinden op de
  volgende pagina's:

  https://keepass.info/help/kb/sec_issues.html#cfgw
  https://keepass.info/help/base/security.html#secspecattacks
  https://sourceforge.net/p/keepass/discussion/329220/thread
   /a146e5cf6b/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY9J7H/4Vd0fJc7lbAQpYrwv9FbbEojKrV9Og0UXa5wDijjJdYblWVdar
4bz2zieacblseBymGCVc8wiIDv/EIxKpFmBeCZgtjr3yxNtE0BuJZ4aFRhQ+X6jS
DVCC304JvSiWRAvJpOye7XjqAcgShX78QTb+TEWI7igprve3uHEAr7S7Ei1vEhzc
Lv5TSqfb/5bTW8Z2dsXcw0orj8TodAgEkpHROZaubEHDGhQDeUI9K0JA+yQNWeVq
I4H83yd6PMjUm5CsvZ2PQesLwGxFBN4WjMUgGBDNHWxEbVKMisZGzBnhyF/rzoMi
4O4mhgblAmePPn4ywx5gjhAltD6ISGSk3w0dmokh54PCuzYXEM7du1jaaFXNGIkK
n1dXQhwQhOtkEVpQXb0KUwHeyoj8o1yXCp4F/pzAvj7xVYnjoPp4V6s2jlu2zXtd
YBAZzOxQM9/rs/TIuWWunqtW10ncjG4ZT0u4pbxzw0+kZeUH+8JdIBrR4gu7xrOo
JQgf+fm15Cp8jPijV9R0zjXA1RkFvONa
=3FBZ
-----END PGP SIGNATURE-----