-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2023-0047
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-21712
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230127
Toepassing   : Microsoft Remote Access Service
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft een out-of-band security update uitgebracht om een
  kwetsbaarheid te verhelpen in het Point-to-point Tunneling Protocol,
  zoals gebruikt wordt in de Microsoft Remote Access Service. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren op de RAS-omgeving, na het
  veroorzaken van een race conditie.

  RAS is het systeem dat de verbinding verzorgt tussen clients op
  afstand die via inbelverbindingen of VPN contact leggen met het LAN.

  Microsoft geeft de kwetsbaarheid de inschaling Critical, maar
  nuanceert daarbij wel dat misbruik niet eenvoudig is, vanwege de
  beperkte scope (inbelverbindingen) en het feit dat de race conditie
  veroorzaken niet eenvoudig is.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance
  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21712

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY9PjZ/4Vd0fJc7lbAQrGngv/RtyHOMcbdmYGeI6iuWY1hIVc1KKLV/dD
goayDD5p/7xY2kdntUHfjhtjlWrzVxhGJAC7/Uw+FgSnJ5/wQJAU9rtEP5oTSBGt
5kyrO/DD3QtISG4QPlu+sjks7nl8lEyAhQKiCfJfgZ/jAtKPmJWjD53pyKky6jLY
0eYQU+E5qo++hMvVWlLdrgxnBi85JDBRkimroLYWejugTa5L4IxYdosr/lTSCk0z
5YfV07PBfEvo5RDRlRY4JCGLJf94dEIehmjY0XOsWvOqw+xgKjejY4LvSZ8agG28
PXZp71oLF4e5NCM/5rCGItKZ+MbhTvjFLKej9LGsDAP2L2ki8bSyA6jk75ALQMw+
1G9RV9g3+x9UIBwAB4Cf+ChFQT8uXXXskCBmrKid824Os31xGviitTOYHZVYSh8u
lunw3DD8O7a78K1TyxJNF1XG3+s1tSMJkExNJ8vL5/CJqG9zbOMo0eYbI/PA5J8Q
35Onx2sWciyn0aZWP2A7CZmW2QHzjyML
=EltD
-----END PGP SIGNATURE-----