-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Prime Infrastructure
Advisory ID   : NCSC-2023-0054
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-20068
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20230202
Toepassing   : Cisco Prime Infrastructure
Versie(s)    : < 3.10.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Web-based management
  interface van Prime Infrastructure. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende met toegang tot de beheer-omgeving kan de
  kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van een
  Cross-site-scripting-aanval (XSS). Een dergelijke aanval kan leiden
  tot uitvoer van willekeurige code in de context van de browser van
  het slachtoffer.

  Het is goed gebruik een dergelijke beheeromgeving niet publiek
  toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Prime Infrastructure 3.10.3. Voor meer informatie, zie:

  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cisco-pi-xss-PU6dnfD9

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY9u4q/4Vd0fJc7lbAQquXgwAvMuto49aCjIqblcRVYxL9eoD7r7OXFI2
Nq++Hm0zrJSSh8JyTlteenXER2W3JsfizJpXbfuAdZHEXVYTEfne/sXPYuF6MK4u
7Auh72HT8rHlsA1UBiEtSLoZF6H7yHO+2hamp84zLqM2rSzF1nspiZixgjSXgyJl
oz83YNXic5+2WJibm0CHuQ4CUgLc9w+EjputgIrNBdXcYttnXcYXD7hcfD9WBykE
V2UMXf43reg6OGRZ3ovBk/LySlT8wQ6Pw6tSMxqImaE9aW4LI/8LVObJcCBDQ3ip
qRubjRaNnhcuk6IPAsb3FneP0Q8T/ht48hiZBAKIbUKUsK0kjFpWpOLvs8wxv8qw
VjmAeOybkqGGIvHH4McHmyX3P3ll1EHBPWEeQy/wErFDeYyt7qL5Y+UOEVg07599
jIsDKaHjB2H5GIJLakFjd58iG334t5XjN1KpRNAs5DsjDclrypqORy9AbGhKji9t
H/NmQAwrPuQSv3KgV418zGojSyJtspDG
=zdc+
-----END PGP SIGNATURE-----