-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Joomla!
Advisory ID   : NCSC-2023-0095
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-23752
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230220
Toepassing   : Joomla!
Versie(s)    : 4.0.0 - 4.2.7
Platform(s)   :

Beschrijving
  Joomla heeft een kwetsbaarheid verholpen. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken om zonder
  voorafgaande authenticatie toegang te krijgen tot kwetsbare
  web-endpoints. De vervolgschade hangt af van de endpoint en kan
  mogelijk leiden tot uitvoer van willekeurige code of toegang tot
  gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Joomla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Joomla! 4.2.8. Voor meer informatie, zie:

  https://developer.joomla.org/security-centre
   /894-20230201-core-improper-access-check-in-webservice-endpoints.
   html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY/N58v4Vd0fJc7lbAQohWgwApt0ai9+2cxjh6sDM8467vv6kgg+yuUBO
R4b2JF4E9MnrTIYsYHaITVyaORxDcY+UgOrl4WRBjeCCja5x+SetupmK+i6POdsG
rKmVutqoUZrpe1FeV36OCb3FCNMFJODo3eAlmXYUsAyM5XUGLV1QUC6vVwUdXyY1
OH7LzVkhmG206Twe7w3goqOdv+0NiaLlV15+Huka5pitA2rP9twprINCobiukAlw
4fneycRcv1VHb4TCYtR7nYJZoBp2u292Hgklpe7JcERzhQ1PQPgMe4nRfUTpZtpp
aScuZ7QIYwFcEjfPBN4IJxoWGwVaf4i32lxjPN6pnLPp4ouRLHgAVi6pHrFSTgJv
i9Bdl8mYRzVQiclvuwLgiUDRAeXKxJF0+6ACi9IatZL+/1h505YA8eJJM2YLkVjr
T1Dx14R+k2QFUfiO+5ZwRVBvh4/Ze1sO2AuJq26Gttpero4W4MqVitcknM4mO7m3
a8bUoaYNSv1oMsT9Flg1XhRSd4ekRWRG
=t3L3
-----END PGP SIGNATURE-----