-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Joomla!
Advisory ID   : NCSC-2023-0095
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-23752
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230227
Toepassing   : Joomla!
Versie(s)    : 4.0.0 - 4.2.7
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd, waarmee
  de kwetsbaarheid kan worden aangetoond. Actief misbruik wordt
  daarmee realistisch. Organisaties die internet monitoren op misbruik
  melden een toename in scanverkeer naar deze kwetsbaarheid. Dit
  beveiligingsadvies krijgt daarmee de nieuwe inschaling HIGH/HIGH

Beschrijving
  Joomla heeft een kwetsbaarheid verholpen. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken om zonder
  voorafgaande authenticatie toegang te krijgen tot kwetsbare
  web-endpoints. De vervolgschade hangt af van de endpoint en kan
  mogelijk leiden tot uitvoer van willekeurige code of toegang tot
  gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Joomla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Joomla! 4.2.8. Voor meer informatie, zie:

  https://developer.joomla.org/security-centre
   /894-20230201-core-improper-access-check-in-webservice-endpoints.
   html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBY/yP+/4Vd0fJc7lbAQqDAQwAqFeoVpGLMbhosYt7z+VJtIABHSyGzxTC
r0X6L1hT/XzIpL8PAMJKYPSqZo9grqT35mA7psfpuLKA7F+BTEsPMchie3V/cBzJ
M5wQrBl6EIX8Qj8D9zcm72dcmuyhxSDeWOG6lkTDNtItTVuXRZvV1x18CNtUOy3P
N4rCeMjr9kOKS3I5geNPhrBIaftNCG216P8m4aUalZiK3QKYyMHumx33f4L+eXZM
sJjnwCTeAWdSM3ZgKm9nqhL0f9hDynxpxFSqDCC9iC076H9Bdzj4PpyjlcCDar2+
cwGjcV0hKSqFEUkbuQQdBj2v+j+o4PYc4VGupJxKToBUvphS0ltpGZ/Rzg55SGlX
7jnbfxgzsG4zRzREonHVwNmYU7MvKaENSVhymsXWgG9qBhsIaEy7gKsi1+jZMSbT
R/Dw2a12EEPydtsoAYMfNb2Dm0bv2wCqaqhyRzHvXT6bTpnKLhZ2wIphpgGcqR4Z
J41Dg1q2ZVP+dCa4JIMbQjUNkJ6bAbDz
=0HN1
-----END PGP SIGNATURE-----