-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in FortiOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0117
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-25610
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230308
Toepassing   : FortiGate
         FortiProxy
         FortiWifi
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fortinet FortiOS

Beschrijving
  FortiNet heeft een kwetsbaarheid verholpen in FortiOS. De
  kwetsbaarheid bevindt zich in de beheeromgeving en stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende, met toegang tot die
  beheerinterface, in staat om een Denial-of-Service op de
  beheerinterface uit te voeren, of willekeurige code uit te voeren op
  het onderliggende systeem.

  Het is goed gebruik een dergelijke beheerinterface niet publiek
  toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten
  management-LAN.

Mogelijke oplossingen
  FortiNet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van FortiOS. Voor meer informatie, zie:

  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-001

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZAhlRv4Vd0fJc7lbAQoK4wv6AhduAcuoky5zZvVHc0gzUKa1aMazzVqq
rHtq6A19O9TPMg7z2H6tCeZ36PuznCTEOqDiRCCAqNg0H4dd1kg/y07ESI+XpU22
yCFseAmoE3zzDE3DziQPxH3QIL7S1cGnFT22f9EXaqbKll8GHbApcKOcliXCzupe
+qoS2u3MFpRSBVhXlGeizPIjKd90JjCY00SgqF8YT8Yqti4aZS9x2O8CIMZWmHwP
7bL9F0vVH1/hZX9pn2BF0G1CT2setQOgsvenAV4IIVY6nnBeEZX9GvDbZPvvM80t
OK8HBYKeEOMx3XH2UBarOnOzYhawpoUJPyzRjhnOMK1LVl6dM2kg4T0Qckh4+kMM
8kzChq6DArex+xhzs6SdS6RGpMlVPHPkKNn7e2Q7GNKyyQMlh+AIaytMVmYWzE7/
h+40LuY3nTEfJDoaZ5WkT74rJ78SjCvbaROV3IQuelmZgefTbMjgUbwrU7+HWfby
XmFoF1AuBjc3R1i+VYbVfjFderPLYv3y
=P4L6
-----END PGP SIGNATURE-----