-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in FortiOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0117
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-41328, CVE-2022-41329, CVE-2022-42476,
         CVE-2022-45861, CVE-2023-25610
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230309
Toepassing   : FortiGate
         FortiProxy
         FortiWifi
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fortinet FortiOS

Update
  FortiNet heeft meer kwetsbaarheden verholpen dan aanvankelijk gemeld
  bij het uitbrengen van de laatste versie van FortiOS. De
  bijbehorende inhoudelijke informatie is aanvullend toegevoegd bij
  dit beveiligingsadvies. De inschaling van dit advies blijft gelijk:
  MEDIUM/HIGH

Beschrijving
  FortiNet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiOS. De
  kwetsbaarheden bevinden zich in de beheeromgeving en stellen een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende, met toegang tot die
  beheerinterface, in staat om een Denial-of-Service op de
  beheerinterface uit te voeren, willekeurige code uit te voeren op
  het onderliggende systeem of toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens.

  Het is goed gebruik een dergelijke beheerinterface niet publiek
  toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten
  management-LAN.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-45861 stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand, met toegang tot de
  VPN-portal, in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  FortiNet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van FortiOS. Voor meer informatie, zie:

  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-001
  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-364
  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-401
  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-477
  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-369

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZAmUNv4Vd0fJc7lbAQpjwAv+M84hu+/kfYmncRyhf8woYzutkByDU7h0
SD8pEujLt/2YHMIU86cLJeQtTA+NkW88qxyP9/bDqY8FyAMU8jSpJEElWdk/uwFs
TSg4o8KLlplu+FzT75LSDmZDFQFDuW8gTmMaynQ0sCopF9C9YrESs5rZ6+O6mnCq
s7f+Fea2bXGBSeNt6AmNsTvs0Vk8Cu3g5XN1I8Bx0gMrPhYoKaxFyvJJoorooklw
PTOWkpnA+nNo8SCTJkPDgDwjn+Fu6hw+IiV8qaM04vWfhy/G6gUtGQTwf9j6vwwm
7gsKgMvMVGlAIDookZBAidiPgehGVtngQ5oCAOASUGrATXKshyuIDiLxpVhbojlr
1EN1Nl0WZM2sbi6LqAy9Gtu69tSPZJYS9QzUuw67S+fwIkVCeiU7qo3PvkolBHQ1
rrcygm+7syhbjq1MIv+iWMAcRO+PXEvMeJcABOdmZ2q5Z44e9vPCzKgRne6VNLpT
Lbv+unEbp7qEjuUIcBaQ+Lu0ssUkYW7e
=zY1T
-----END PGP SIGNATURE-----