-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in FortiOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0117
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-41328, CVE-2022-41329, CVE-2022-42476,
         CVE-2022-45861, CVE-2023-25610
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230317
Toepassing   : FortiGate
         FortiProxy
         FortiWifi
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fortinet FortiOS

Update
  Onderzoekers hebben een blogpost gepubliceerd, waarin beschreven is
  hoe de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41328 actief is misbruikt
  in een aanval.
  Misbruik van deze kwetsbaarheid vond plaats nadat de kwaadwillenden
  zich toegang hebben weten te verschaffen tot de infrastructuur.
  Voor meer informatie zie:

  https://www.mandiant.com/resources/blog/fortinet-malware-ecosystem

  De inschalingsmatrix is bijgewerkt. De inschaling van dit
  beveiligingsadvies blijft ongewijzigd MEDIUM/HIGH

Beschrijving
  FortiNet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiOS. De
  kwetsbaarheden bevinden zich in de beheeromgeving en stellen een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende, met toegang tot die
  beheerinterface, in staat om een Denial-of-Service op de
  beheerinterface uit te voeren, willekeurige code uit te voeren op
  het onderliggende systeem of toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens.

  Het is goed gebruik een dergelijke beheerinterface niet publiek
  toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten
  management-LAN.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-45861 stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand, met toegang tot de
  VPN-portal, in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken.

  Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-41328 is bekend gesteld
  dat deze in beperkte mate actief is misbruikt. Deze kwetsbaarheid
  stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om toegang te
  krijgen tot systeemgegevens van het kwetsbare systeem. Deze gegevens
  kunnen worden gebruikt als input voor vervolgaanvallen.

  Een blogpost met analyse en aanvalsscenario's kunt u hier vinden:

  https://www.mandiant.com/resources/blog/fortinet-malware-ecosystem

Mogelijke oplossingen
  FortiNet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van FortiOS. Voor meer informatie, zie:

  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-001
  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-364
  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-401
  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-477
  https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-369

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBRIbf4Vd0fJc7lbAQr3HwwAsGV00/ljbyS+3dfzqzalIXmQVynm+3I2
ZkqbPaF1urVtjBNhh/a6OuP2STNsq0+t0lRsayWUmtrLgPO8YoejPis4redDQdfa
9NMWES06uKmEVcUj+gT6eC2sjCFFT0dauNQkX421XrP4skeCVhpNzvJNGBEOocLG
xRt9xHQHzVhwrKbGEYhji5Z4nLScdQ4Ke6yXXpsTZqNuGHl76B4MUeJhzhr89nXk
S4JCYcBOJ12Elt62KvUXNQiZVy8mP+6iGHiYqcYak4JGR9PgEuh53mwW+iGkwsJa
QvTvNQMjUhnbRJ3xXbZnfr5Cf0iZ1gBKSkwKUsoqwd4+qW7QdfO2qVpVz0HmpcBX
xdbq8A9gkK5NRXnhSSrOqg/vnEMr7cFwUmgsgNsqPAdvu/jb8+4P9oSq+EY7y7JU
Dg94GVNve7c3vOUB/RdnD9pRz1qXfboLowIlqh2eUhjPU2KC9NAr1I39Ti9y6+Wg
TdTXvDBnQ8XQFPqi4LDEMKC4lzPe//5x
=nyHB
-----END PGP SIGNATURE-----