-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Veeam Backup & Replication
Advisory ID   : NCSC-2023-0119
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-27532
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230309
Toepassing   : Veeam Backup And Replication
Versie(s)    : 11.0
         12.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Veaam Backup & Replication. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de netwerkport van
  de Backup Server, kan de kwetsbaarheid misbruiken om versleutelde
  credentials uit de configuratie op te vragen. Middels deze
  credentials kan de kwaadwillende zich vervolgens toegang verschaffen
  tot de backup-infrastructuur.

Mogelijke oplossingen
  Veeam heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Backup & Replication 11.0.1.1261 en 12.0.0.1420. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.veeam.com/kb4424

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZAmf/f4Vd0fJc7lbAQrdQQwAu4T0DtJ2NB3wGmDxIXf4HDvVX0AODlIU
UmlthnJ9q2fS6CSsTULmQ+NFprDEXw9+h1SdDsnshiaY0MbEkUeYOTv2/dquZ2HB
+oMsy3G7sqSmltn5uSY5kSdAuVbBSynNKV+3TBeVvSIle8H2gFyucSVmbCa42/yZ
Y/bOxt11Sv3Ugx2/cwxEZnvFeTzPy5QhpYd+c0cSbgrwGtJmvQ3kBWnos2OtHwyW
GN9JqFPR5rgPhP/UfQMU4rOgjqUnWB9va+PTHSDPaMrrbGElw2Tep9xeODp614TU
mVoLt1Iv59rrQGcCG1yKbTAC58c1csbPpvLjgi1ehb9dVsYzbuqhS25p8LZ0Zr3+
mF1dASZ7YV3zi74CL/OfHtbdpgJppptckVzJEpevv0CaJFN0cx7qdjkv3IKdd6Rc
gDcbO87U1z6/0TJMYe2uQOLguKkmhzGv9DfpoZMXjsNiEoO5CFcJGXtW4xFPIIRd
/V79Id05OWmH9XO9uGlaWf5inJwIugeH
=hfk/
-----END PGP SIGNATURE-----