-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Veeam Backup & Replication
Advisory ID   : NCSC-2023-0119
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-27532
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230324
Toepassing   : Veeam Backup And Replication
Versie(s)    : 11.0
         12.0
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben exploitcode gepubliceerd waarmee de
  kwetsbaarheid kan worden misbruikt.

  De inschaling van dit beveilingsadvies verandert daarmee naar
  HIGH/HIGH. Het NCSC adviseert om met spoed de updates in te zetten
  indien dit nog niet gedaan is, of de geadviseerde mitigerende
  maatregelen toe te passen en zorg te dragen dat een dergelijke
  backup & restore dienst niet toegankelijk is vanaf het internet.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Veaam Backup & Replication. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de netwerkport van
  de Backup Server, kan de kwetsbaarheid misbruiken om credentials uit
  de configuratie op te vragen. Middels deze credentials kan de
  kwaadwillende zich vervolgens toegang verschaffen tot de
  backup-infrastructuur.

Mogelijke oplossingen
  Veeam heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Backup & Replication 11.0.1.1261 en 12.0.0.1420. Ook zijn enkele
  mitigerende maatregelen vrijgegeven om het risico te beperken. Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.veeam.com/kb4424

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZB17h/4Vd0fJc7lbAQqCZwwAnrrUKDaCluZRi8gEvxqxqX6KJ+Xdy/tg
B7OWGLnLFokoWuECJtC8KQAy2jmEtzMJoXdVwYEXgpoLHKAHMNVRo8jmXRHQ4s0Z
o2hGPuHQEXSEPmzAqx6MuKBvO1WKs2BwDniyEl2HK3bJpyEPImHjr7Yc8wtAmPUK
tx1vnOQze2InO9PuKYJtVL8R4vy0yGT3EdEmc8bthP/1F7sWvp/B+xCM/bp19lwL
5i1hwFOARdfXylafIt+nBBoFJ0YyXb++FRmtznm3l5BMbmQ/dQzhJow6Srdfj9hY
4UQdSAvQGx3i8dbgdOeFqJtHfJ3ELHfgfyUWBLwvzZaHxDKdsDyXUmcSWWSuep4l
IfH6YTMFw8bRZ7OjMHWNb353w0YfyFr7fNe9Tr3CzMwNSsPYC0uVKiUzEVLLhzR0
9frBEhKYq21Nas2R5gKYNhjxOOoHjsP1pPSrhCloXatkd3m5WjMtFyiXYwWjrxMI
qRtaBQdOUIvh4FJO6zZWiTzWmhUVcj1k
=yAUb
-----END PGP SIGNATURE-----