-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Veeam Backup & Replication
Advisory ID   : NCSC-2023-0119
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-27532
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230324
Toepassing   : Veeam Backup And Replication
Versie(s)    : 11.0
         12.0
Platform(s)   :

Update
  Veeam beschrijft dat de kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het
  verkrijgen van toegang tot versleutelde credentials. Het NCSC heeft
  echter uit betrouwbare bron vernomen dat het om plaintext
  credentials gaat. Dit is in dit advies verduidelijkt.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Veaam Backup & Replication.
  Deze kwetsbaarheid zit in de authenticatiefunctionaliteit van het
  product. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de
  netwerkport van de Backup Server, kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  credentials te bemachtigen. Veeam meldt dat dit om versleutelde
  credentials gaat. Het NCSC heeft echter uit meerdere bronnen, zowel
  open als gesloten, vernomen dat het om plaintext credentials gaat.
  Zodoende kan de kwaadwillende zich toegang verschaffen tot de
  backup-infrastructuur.

Mogelijke oplossingen
  Veeam heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Backup & Replication 11.0.1.1261 en 12.0.0.1420. Ook zijn enkele
  mitigerende maatregelen vrijgegeven om het risico te beperken. Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.veeam.com/kb4424

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZB2n6P4Vd0fJc7lbAQqzggwAhUFaTZB2gSjDyjs4NEQadUqOIY82KbIs
QIZG086hCXQgIcZJfaFwIHI7//jwlnKIo6yVeUNl19GG+foPS9i3fPmwW12Tkp1q
eoK92ezF24Oon25/cDMLI4j9aMS/Vsox6cSA+Owpk588ajd+SSRdzv5vWsD5xuQ/
95LkYMp+VXa5aZ00GBEuH5K+oYztzW2wrvCJTWJ4NcOU/9cMu70Ahgcje5eDeYkn
VCcbsELqceIo1Ga4QABRoXTjxarDiHVHfEGwQ6krSijybX887/EqybEvInM8nE5h
ZdJiN3iHBb1uJ0172chWwUt/3Ncg+JVfiz0i87RRy4HZiDHlErj5lEE2+8Y4RH4N
8jC6iF0Fq2ZL4M0htzFP6N7jwA67GBJ8qeVnfKJc9i6YHg2OOUrsVOkR8lkpcO8w
+pK2e0U5sGGogiKzS6+tEUA5F4Hq/zz/DK22wNz6UQ8IL6asAzQdXEeQDNaoGcXA
M5ElJ6o+MGN+QMzHbhfRmku0h3LH43F1
=oPmf
-----END PGP SIGNATURE-----