Kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS XR

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-03-2023 NCSC-2023-0120  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0120 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in IOS XR, zoals gebruikt in ASR serie 9000 routers. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-20049 misbruiken om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken door het verzenden van malafide BFD packets. BFD is Bidirectional Forwarding Detection, een hardware feature van ASR routers.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-20064 stelt een lokale kwaadwillende met toegang tot de console port in staat het bootproces te manipuleren en daarmee toegang te krijgen tot systeembestanden op de kwetsbare router.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco IOS XR

Cisco Aggregation Services Router (ASR)

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in IOS XR voor ASR routers. Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-20049 zijn ook mitigerende maatregelen en een workaround gepubliceerd. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-20049, CVE-2023-20064

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.00 10-03-2023 NCSC-2023-0120  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0120 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.