-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Siemens producten
Advisory ID   : NCSC-2023-0123
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12886, CVE-2018-25032, CVE-2019-1125,
         CVE-2021-4034, CVE-2021-4149, CVE-2021-26401,
         CVE-2021-40142, CVE-2021-42373, CVE-2021-42374,
         CVE-2021-42375, CVE-2021-42376, CVE-2021-42377,
         CVE-2021-42378, CVE-2021-42379, CVE-2021-42380,
         CVE-2021-42381, CVE-2021-42382, CVE-2021-42383,
         CVE-2021-42384, CVE-2021-42385, CVE-2021-42386,
         CVE-2022-0001, CVE-2022-0002, CVE-2022-0494,
         CVE-2022-0547, CVE-2022-1011, CVE-2022-1016,
         CVE-2022-1198, CVE-2022-1199, CVE-2022-1292,
         CVE-2022-1304, CVE-2022-1343, CVE-2022-1353,
         CVE-2022-1473, CVE-2022-1516, CVE-2022-1652,
         CVE-2022-1729, CVE-2022-1734, CVE-2022-1974,
         CVE-2022-1975, CVE-2022-2380, CVE-2022-2588,
         CVE-2022-2639, CVE-2022-4304, CVE-2022-4450,
         CVE-2022-20158, CVE-2022-23036, CVE-2022-23037,
         CVE-2022-23038, CVE-2022-23039, CVE-2022-23040,
         CVE-2022-23041, CVE-2022-23042, CVE-2022-23308,
         CVE-2022-23395, CVE-2022-26490, CVE-2022-28356,
         CVE-2022-28390, CVE-2022-30065, CVE-2022-30594,
         CVE-2022-32205, CVE-2022-32206, CVE-2022-32207,
         CVE-2022-32208, CVE-2022-32296, CVE-2022-32469,
         CVE-2022-32470, CVE-2022-32471, CVE-2022-32475,
         CVE-2022-32477, CVE-2022-32953, CVE-2022-32954,
         CVE-2022-32981, CVE-2022-33981, CVE-2022-35252,
         CVE-2022-36879, CVE-2022-36946, CVE-2022-38767,
         CVE-2023-0215, CVE-2023-0286, CVE-2023-25957,
         CVE-2023-27309, CVE-2023-27310, CVE-2023-27462,
         CVE-2023-27463
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230314
Toepassing   : Siemens Mendix
         Siemens RuggedCom
         Siemens SIMATIC
         Siemens SIPROTEC
         Siemens SCALANCE
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in onder andere SCALANCE,
  RuggedCom, SIMATIC, SIPROTEC en Mendix. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Omzeilen van authenticatie
  * Verhoogde gebruikersrechten
  * SQL Injection
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Cross-Site Scripting (XSS)

Mogelijke oplossingen
  Siemens heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Voor de kwetsbaarheden waar nog geen updates voor
  zijn, heeft Siemens mitigerende maatregelen gepubliceerd om de
  risico's zoveel als mogelijk te beperken. Hieronder staat per
  primaire productgroep een overzicht van de door Siemens
  gepubliceerde advisories. Houd er rekening mee dat in elke advisory
  tevens producten uit andere productgroepen kunnen staan.

  Siemens SCALANCE:
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-203374.pdf
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-419740.pdf
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-565386.pdf

  Siemens RuggedCom:
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-260625.pdf
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-320629.pdf
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-419740.pdf

  Siemens SIMATIC:
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-321292.pdf

  Siemens SIPROTEC:
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-726834.pdf

  Siemens Mendix:
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-851884.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBBNz/4Vd0fJc7lbAQqiMgv/YkjQ4/2iaBXXHkhsKqC1gIFWbVGGSHCM
pSer5llRhBRYdXfsPyOxNfpyxqWEvgDV9mq0D5cAjfS50WneExsqdOoxm0L/j1cy
d2QtumfZlN0StSaFxa7MDDTyBs4YP2WKHiOfdlNbb3YHfbg+urc7EOBGiqPMiUm4
I93x6djsoJ6pmT7fr6PJZOpGLammKn5nJdpalgd9PVagSmXck9fTzYBppr3Cs5x5
PONW0ryxcfS7Q3vdu2l2gxdQeyu2UfJVzJDzfDjiIbUdCVzvr9scWgCpA7WfIIMv
B3/ZRn6sdCA2sMdNEDuEiaERMZ5N22hwMEzMBUH2BDnZNRGS/0pbzqOmq0hchmFP
EUagBifVjs3WYxnzv1PVyXWVLBhEwVCysHO//0iTLYdVZoOph+Bb5WEBEntAFreu
2BPIvxY9G3eJ88Fs9c1i0OP7uMXmZ+LMeuZRMIyn3SGKGDs22yBcIX4xptu6FpAh
5tRPBBJ0vROTfGjLEeRrOS/r1oF3IvTW
=rasi
-----END PGP SIGNATURE-----