Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-03-2023 NCSC-2023-0125  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0125 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

De meest ernstige kwetsbaarheden hebben de kenmerken CVE-2023-21708, CVE-2023-23392 en CVE-2023-23415. Deze bevinden zich in respectievelijk RPC, http.sys en ICMP. Deze kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren met de rechten van het kwetsbare proces. Onder normale omstandigheden draaien deze diensten met beperkte rechten.

Ook zijn er enkele randvoorwaarden benodigd om misbruik te kunnen maken van de kwetsbaarheden. Zo bevindt de kwetsbaarheid in de http.sys zich in de afhandeling van HTTP/3. Dit is standaard niet ingeschakeld.

Hoewel de kwetsbaarheid in ICMP relatief eenvoudig is uit te buiten door het verzenden van een malafide ICMP-packet, vereist daadwerkelijk misbruik en uitvoer van code dat een applicatie verbonden is aan een raw socket. Deze zijn onder normale omstandigheden niet van buiten de eigen infrastructuur te benaderen.

Microsoft geeft aan waargenomen te hebben dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-24880 actief is misbruikt. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om de Mark-of-the-Web-beveiligingsmaatregel te omzeilen, waardoor een van internet gedownload bestand als betrouwbaar kan worden geaccepteerd door het slachtoffer.

Voor een overzicht van de kwetsbaarheden, zie onderstaande lijst:

Windows Accounts Control:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234127,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows HTTP Protocol Stack:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233929,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Secure Channel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-248625,50Denial-of-Service

Windows Partition Management Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234177,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Resilient File System (ReFS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234187,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-234197,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft PostScript Printer Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-248566,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-234068,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-234138,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-248576,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-248586,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-248636,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-248648,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-248666,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-249066,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-248678,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-249078,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-248688,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-249098,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-248706,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-249116,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-248728,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-249138,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-248768,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234207,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-234217,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-234227,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-234237,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Remote Procedure Call:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-217089,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234017,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-234027,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Remote Procedure Call Runtime:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234058,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-249088,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-248698,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233857,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-234077,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-234147,10Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-249107,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows SmartScreen:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-248805,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Bluetooth Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-248718,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Cryptographic Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234168,40Uitvoeren van willekeurige code

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234116,50Denial-of-Service

Client Server Run-time Subsystem (CSRSS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233945,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-234095,50Toegang tot gevoelige gegevens

Internet Control Message Protocol (ICMP):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234159,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows HTTP.sys:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234107,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Internet Key Exchange (IKE) Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-248597,50Denial-of-Service

Windows Win32K:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-248617,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Remote Access Service Point-to-Point Tunneling Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234048,10Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Printer Drivers:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234038,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-248656,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Bluetooth Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233888,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: DNS Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234007,20Uitvoeren van willekeurige code

Windows Central Resource Manager:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233937,00Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-21708, CVE-2023-23385, CVE-2023-23388, CVE-2023-23392, CVE-2023-23393, CVE-2023-23394, CVE-2023-23400, CVE-2023-23401, CVE-2023-23402, CVE-2023-23403, CVE-2023-23404, CVE-2023-23405, CVE-2023-23406, CVE-2023-23407, CVE-2023-23409, CVE-2023-23410, CVE-2023-23411, CVE-2023-23412, CVE-2023-23413, CVE-2023-23414, CVE-2023-23415, CVE-2023-23416, CVE-2023-23417, CVE-2023-23418, CVE-2023-23419, CVE-2023-23420, CVE-2023-23421, CVE-2023-23422, CVE-2023-23423, CVE-2023-24856, CVE-2023-24857, CVE-2023-24858, CVE-2023-24859, CVE-2023-24861, CVE-2023-24862, CVE-2023-24863, CVE-2023-24864, CVE-2023-24865, CVE-2023-24866, CVE-2023-24867, CVE-2023-24868, CVE-2023-24869, CVE-2023-24870, CVE-2023-24871, CVE-2023-24872, CVE-2023-24876, CVE-2023-24880, CVE-2023-24906, CVE-2023-24907, CVE-2023-24908, CVE-2023-24909, CVE-2023-24910, CVE-2023-24911, CVE-2023-24913

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 14-03-2023 NCSC-2023-0125  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0125 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.